Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy EVN tại Công văn số 764-CV/ĐU ngày 8/7/2022, Trung tâm Thông tin Điện lực đăng tải nội dung Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Nội dung Đề cương tuyên truyền tại đây Đề cương tuyên truyền kết quả của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV

Link gốc


  • 09/07/2022 10:30
  • Theo doanhnghieptrunguong.vn
  • 5569