Đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện giải tỏa công suất thủy điện nhỏ khu vực Tây Bắc

Việc giải tỏa công suất nguồn thủy điện nhỏ khu vực Tây Bắc có ý nghĩa hết sức quan trọng để góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc từ năm 2022. Do đó, hàng loạt dự án truyền tải điện phục vụ giải toả công suất nguồn điện này cần được đưa vào vận hành đồng bộ.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân chủ trì cuộc họp

Tổng quy mô các nguồn thủy điện vừa và nhỏ khu vực Tây Bắc đến 2025 tăng thêm so với hiện tại khoảng 3.000MW. Cùng với đó, EVN đang nghiên cứu đánh giá khả năng nhập khẩu các NMTĐ Nậm Ou 5, 6, 7 (Lào) với tổng công suất 630MW về khu vực Tây Bắc.

Hiện nay, các dự án lưới điện truyền tải 110 - 500kV giải tỏa nguồn thủy điện Tây Bắc được EVN giao 3 đơn vị thực hiện. Trong đó, nhiều nhất là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) với hàng loạt dự án đường dây, trạm biến áp tại Hà Giang, Lào Cai, Lao Châu, Điện Biên, Yên Bái. 

Ban QLDA điện 1 được giao thực hiện TBA 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối; đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thực hiện dự án đấu nối 110kV Trạm biến áp 220kV Bắc Quang (Hà Giang); đường dây 110kV Điện Biên – Mường Lay; đường dây 110kV Mường Chà – Long Tạo.

Để đáp ứng yêu cầu giải tỏa nguồn thủy điện trong khu vực, EVN yêu cầu EVNNPT hoàn thành đường dây 220kV Lào Cai – Bảo Thắng trước tháng 4/2022; hoàn thành toàn bộ TBA 220kV Bắc Quang và đường dây 220kV đấu nối trong năm 2022.

Trước mùa lũ năm 2023, EVNNPT hoàn thành đường dây (ĐD) 220kV Than Uyên - TBA 500kV Lào Cai; ĐD 220kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ; TBA 220kV Nghĩa Lộ và ĐD 220kV Nghĩa Lộ - Việt Trì và các đường dây 110kV đấu nối đồng bộ sau các TBA 220kV Phong Thổ, Bát Xát, Pắc Ma, Điện Biên.

 Trong giai đoạn 2024-2025, Ban QLDA điện 1 cần hoàn thành TBA 500kV Lào Cai và ĐD Lào Cai - Vĩnh Yên để đảm bảo giải toả công suất thuỷ điện khu vực.

Ông Lưu Việt Tiến - Phó Tổng giám đốc EVNNPT báo cáo tiến độ triển khai các dự án truyền tải điện do EVNNPT làm chủ đầu tư

Ngày 29/9, chủ trì cuộc họp rà soát tình hình triển khai công tác đầu tư xây dựng lưới điện giải tỏa nguồn thủy điện nhỏ khu vực Tây Bắc, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân cho hay, theo dự báo, công suất tiêu thụ điện miền Bắc trong năm 2022 tăng khoảng 2.000MW so với năm 2021. Do đó, việc giải tỏa công suất nguồn thủy điện nhỏ khu vực Tây Bắc có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Tại cuộc họp, Tổng giám đốc EVN yêu cầu EVNNPT, EVNNPC thường xuyên cập nhật tiến độ xây dựng các NMTĐ vừa và nhỏ, để điều hành hoàn thành đồng bộ các công trình lưới điện giải tỏa nguồn.

Hai tổng công ty cũng cần phối hợp trong công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng, thỏa thuận tuyến với địa phương, xem xét đi chung cột các đường dây 110 - 220kV để tiết kiệm hành lang tuyến, tăng hiệu quả đầu tư các dự án.