Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, Bộ trưởng Bộ Công Thương –ông Trần Tuấn Anh vừa có văn hỏa hỏa tốc gửi UBND tỉnh Hòa Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực kiểm tra thực địa Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng, đầu tháng 12/2020

Qua khảo sát thực địa và làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn gặp những khó khăn, vướng mắc, có thể ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án.

Để đảm bảo Dự án có thể khởi công vào đầu tháng 1/2021, lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành phê duyệt toàn bộ các phương án bồi thường và thu hồi đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng trước ngày 15/12/2020, tổ chức chi trả tiền đền bù trước ngày 31/12/2020.

Phối hợp chặt chẽ với EVN tổ chức Lễ khởi công Dự án đảm bảo an toàn, trang trọng. Phối hợp và hỗ trợ chủ đầu tư trong suốt quá trình thi công, xây dựng Dự án, đảm bảo có thể Dự án vận hành đúng tiến độ vào năm 2024.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Hòa Bình và các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan đến bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đồng thời làm tốt thi công, xây dựng, đảm bảo chất lượng và tuyệt đối an toàn, theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.