Đẩy mạnh truyền thông để khách hàng hiểu và đồng thuận với chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Là chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm tại Hội nghị truyền hình triển khai thực hiện Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện theo Quyết định số 175/QĐ-BCT ngày 28/01/2019 của Bộ Công Thương.

Hội nghị diễn ra vào ngày 12/2, với sự tham gia của lãnh đạo các Ban chuyên môn EVN, lãnh đạo các tổng công ty điện lực, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia từ 4 điểm cầu tại Trụ sở Tập đoàn, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Theo Quyết định số 175/QĐ-BCT ngày 28/01/2019, việc xây dựng và thực hiện Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR) nhằm tối ưu hóa hoạt động SXKD của các Tổng công ty điện lực, công ty điện lực; góp phần đảm bảo cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả kinh tế chung của hệ thống điện gắn với phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng Ban Kinh doanh EVN cho biết, trong năm 2019, EVN sẽ truyền thông về chương trình điều chỉnh phụ tải cho khoảng 5.000 khách hàng công nghiệp và thương mại, khách hàng sử dụng công tơ 3 biểu giá; thực hiện chương trình DR phi thương mại, phấn đấu đạt mục tiêu tiết giảm 100 MW.

 Hội nghị truyền hình triển khai thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện - điểm cầu tại trụ sở EVN.

Tại Hội nghị, đại diện các tổng công ty điện lực cho biết, để triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải điện, các đơn vị đã nghiên cứu và xác định được nhóm phụ tải khách hàng tiềm năng tham gia chương trình DR trong các khung giờ cao điểm. Đồng thời, có kế hoạch đào tạo nhân lực, chuẩn bị các phần mềm, công cụ hỗ trợ thực hiện chương trình. Các tổng công ty điện lực cũng thúc đẩy, khuyến khích việc phát triển nguồn điện mặt trời áp mái tại địa phương. 

Chỉ đạo tại Hội nghị, Phó tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm yêu cầu xây dựng chiến lược truyền thông, quảng bá để nâng cao nhận thức cộng đồng về nội dung và lợi ích của chương trình; giúp khách hàng hiểu và đồng thuận, tích cực tham gia. Các tổng công ty điện lực cần quyết liệt chỉ đạo các công ty điện lực sớm làm việc với UBND các tỉnh, thành phố, các Sở Công Thương để phối hợp thực hiện.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cũng chỉ đạo các Ban chuyên môn của Tập đoàn và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiệm thu, hoàn thiện phần mềm hỗ trợ thực hiện chương trình. Đồng thời, nâng cao năng lực dự báo nhu cầu phụ tải; tính toán xác định sản lượng, công suất cần thực hiện điều chỉnh phụ tải tại các đơn vị trong năm 2019 và trong thời gian tới.


  • 12/02/2019 03:53
  • M.Hạnh
  • 20569