Đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ trong ngành Công Thương

Đó là một trong những mục tiêu của Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2017-2020.

Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao biên bản ký kết

 Lễ ký kết “Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2017-2020” vừa diễn ra tại Hà Nội. 

Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2017 – 2020 giữa hai Bộ nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Công Thương, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh đó, hợp tác xây dựng, đề xuất đặt hàng, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện một số các nhiệm vụ KH&CN có quy mô lớn, các chương trình KH&CN trọng điểm nhằm tạo sự đột phá, nâng cao trình độ KH&CN ngành Công Thương; Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ, gắn nghiên cứu với thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển KH&CN ngành Công Thương giai đoạn 2011 - 2020 và Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN cũng là chủ đề năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Theo Bộ Công Thương, giai đoạn 2016 - 2020, ngành Công Thương đặt ra mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp bình quân 13,0%/năm, tăng trưởng giá trị tăng thêm công nghiệp đạt 7%/năm, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 13%/năm, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 42-43% trong GDP cả nước; tăng trưởng xuất khẩu bình quân 11%/năm.

Trong bối cảnh môi trường quốc tế cạnh tranh ngày càng gay gắt, để đạt được mục tiêu này, KH&CN phải được xem là giải pháp chiến lược trong đổi mới, tái cơ cấu ngành Công Thương. Do đó, KH&CN phải đóng vai trò quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Công Thương, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát biểu tại Buổi lễ, hai Bộ trưởng đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của KH&CN đồng thời tin tưởng việc thực hiện thành công các nội dung trong Chương trình phối hợp được ký kết sẽ góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2017 – 2020 còn là một điểm nhấn ghi nhận sự phối hợp hiệu quả của hai Bộ, đồng thời cũng là cam kết mạnh mẽ về việc đẩy mạnh hơn nữa hoạt động KH&CN trong ngành Công Thương.