Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID -19 trong tình hình hiện nay

Ngày 23/8, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành hướng dẫn về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID -19 trong tình hình hiện nay.

Kỹ sư EVNHANOI trực vận hành trong mùa dịch. Nguồn ảnh: ĐVCC

Đảng ủy EVN yêu cầu công tác thông tin về dịch bệnh cần cân bằng với các dòng thông tin về công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Tăng cường các nội dung thông tin nhằm xây dựng hình ảnh ngành Điện với vai trò là một doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, thể hiện sự chia sẻ của EVN với những khó khăn của khách hàng sử dụng điện do ảnh hưởng của dịch bệnh, vai trò xung kích “Điện đi trước một bước” trong việc thực hiện các công tác phòng, chống dịch của Chính phủ, lan tỏa nét đẹp của những người thợ điện, các đơn vị trong ngành.

Nội dung thông tin và phương thức tuyên truyền cần đảm bảo phù hợp với đối tượng hướng tới. Hình thức tuyên truyền cần phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng phát huy ưu thế của nền tảng internet, mạng xã hội, hệ thống thông tin của đơn vị.

Thông tin, tuyên truyền toàn diện, kịp thời, chính xác có chọn lọc, đúng mức, đúng thời điểm về diễn biến tình hình dịch bệnh, các yếu tố và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, các giải pháp kiểm soát dịch bệnh của Tập đoàn, của đơn vị đối với đại dịch COVID-19.

Truyền thông giáo dục sức khỏe để cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn và đơn vị nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và chủ động phòng ngừa dịch bệnh, trong đó, chú trọng thông điệp “5K + vaccine” và ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp; những gương người tốt, việc tốt trong tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19. Qua đó, tạo tinh thần lạc quan, đoàn kết, ngăn ngừa và phê phán các hành vi cá nhân ích kỷ, trục lợi, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống dịch. Tuyên truyền những giải pháp về sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Tập đoàn và đơn vị nhằm đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 và các năm tiếp theo trong điều kiện nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chi tiết văn bản hướng dẫn có file đính kèm.

HuongdantuyentruyenCOVID19.pdf


  • 25/08/2021 01:00
  • Xuân Tiến
  • 9408