Danh bạ các công ty EVN nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ

 

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Website

Khối nguồn điện

1

Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3

T15, Tháp Vincom, 191 Bà Triệu, thành phố Hà Nội

043 974832

043 9748321

 


  • 01/06/2015 05:27
  • (Nguồn: Ban Tổ chức và Nhân sự EVN)
  • 49620