Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1: Rà soát kỹ nhân sự để chọn người đủ đức đủ tài

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) khi trao đổi về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng của Tổng công ty.

PV: Xin đồng chí cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Tổng công ty đã được triển khai như thế nào?

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 1 - Nguyễn Tiến Khoa

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 11/9/2019 của Đảng ủy EVN về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ EVN, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành kế hoạch số 204-KH/ĐU ngày 24/10/2019 về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XXVII.

Đảng ủy Tổng công ty tổ chức phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Theo Kế hoạch, các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc sẽ tiến hành đại hội bắt từ tháng 3/2020, hoàn thành trong tháng 4/2020. Đảng bộ Tổng công ty tổ chức đại hội dự kiến trung tuần tháng 6/2020.

Hiện nay, Đảng ủy Tổng công ty đã thành lập các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức, phục vụ Đại hội do Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp phụ trách. Đảng ủy Tổng công ty phân công các đồng chí trong BCH trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình, tiến độ thực hiện đại hội, những khó khăn vướng mắc của các đảng bộ/chi bộ trực thuộc.

Tới thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đại hội của các Chi bộ đã cơ bản hoàn thành. Đơn vị thực hiện Đại hội điểm (Chi bộ Ban Quản lý đầu tư xây dựng) thực hiện ngày 19/3.

Về xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội, hiện nay, Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 3 và đã gửi xin ý kiến các vị nguyên lãnh đạo Tổng công ty, các tổ chức chính trị - xã hội và dự kiến tiếp thu, hoàn thành đầu tháng 4/2020. Sau đó, Đảng ủy Tổng công ty báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy EVN và công bố theo quy định.

PV: Công tác rà soát nhân sự để giới thiệu tham gia BCH được Đảng ủy Tổng công ty triển khai ra sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa: Trong thời gian qua, công tác cán bộ luôn được Đảng ủy Tổng công ty quan tâm thực hiện. Trong đó, Đảng ủy Tổng công ty đặc biệt bồi dưỡng đào tạo những cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu cơ quan, đơn vị.

Toàn bộ các đối tượng thuộc diện cán bộ đương nhiệm và quy hoạch được Đảng ủy tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để đạt các tiêu chuẩn về lý luận chính trị, nghiệp vụ, được luân chuyển bổ nhiệm nắm giữ các vị trí.

Hàng năm, Đảng ủy thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch theo đúng quy định. Qua đó, đưa ra khỏi quy hoạch các đối tượng không đủ điều kiện và kịp thời bổ sung vào quy hoạch các cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn tốt, có ý chí phấn đấu bổ sung vào nguồn cán bộ kế cận.

Trong thời gian tới, chuẩn bị cho đại hội, Đảng ủy phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức rà soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự đại hội theo đúng hướng dẫn như Quy định 126-QĐ/TW về Bảo vệ chính trị nội bộ; Quy định 228-QĐ/TW về nhiệm vụ đảng viên và quản lý đảng viên ở nước ngoài.

Hiện quy hoạch BCH của Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đảng ủy EVN phê duyệt.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh), thuộc quản lý của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Tổng công ty Phát điện 1

PV: Tổng công ty có kế hoạch tuyên truyền như thế nào để hướng tới Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa: Để tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong hệ thống chính trị Tổng công ty, hướng tới tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 21/2/2020 tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XXVII, Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, trong đó có thành lập chuyên mục riêng trên website của Tổng công ty, thực hiện video clip tuyên truyền về Đại hội Đảng, tuyên truyền lồng ghép với các hình thức truyền thông trên mạng xã hội, truyền thông trực quan với banner, khẩu hiệu,… theo hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn.

Thông qua tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của Đại hội Đảng các cấp, theo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng ủy cấp trên. Kế hoạch yêu cầu công tác tuyên truyền cần có trọng tâm theo các đợt trọng điểm với các hình thức phong phú, sinh động, thiết thực và sâu rộng.

Cùng với đó, từ nguồn hỗ trợ của Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng như quỹ phúc lợi của Tổng công ty, Tổng công ty xây dựng công trình Nhà thi đấu thể thao tại Công ty Thủy điện Sông Tranh (Quảng Nam). Tổng công ty chọn đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty (dự kiến khánh thành tháng 5/2020).

Ngoài ra, đầu tháng 6/2020, Tổng công ty dự kiến tổ chức Hội thao cấp Tổng công ty tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) để chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty. Trong hoạt động này, Tổng công ty có kế hoạch xây dựng nhà tình nghĩa tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, phát động các phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Với sự chuẩn bị kỹ càng đó, tôi tin chắc công tác Đại hội của Tổng công ty Phát điện 1 sẽ thành công.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1:

- Là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Đảng bộ gồm: 2 Đảng bộ bộ phận; 15 Chi bộ trực thuộc;

- Tổng số Đảng viên: 217 đồng chí;

- Ủy viên Ban chấp hành: 13 đồng chí

- Ủy viên Uỷ ban kiểm tra: 3 đồng chí


  • 13/03/2020 11:00
  • Ngân Hà
  • 5124