Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Sáng 20/11, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị (Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương) phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 172 đảng viên mới của 18 đảng bộ thuộc Đảng ủy Khối, trong đó Đảng ủy EVN có 41 học viên.

Tham dự khai giảng lớp học có ông Vũ Trí Thắng – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị (Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương), ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn trình bày chuyên đề với các đảng viên mới - Ảnh: Minh Ngọc

Theo quy định của Điều lệ Đảng hiện hành, mọi đảng viên sau khi kết nạp phải trải qua thời gian dự bị là 12 tháng. Trong thời gian này, đảng viên dự bị phải tham gia lớp đảng viên mới - đây là chương trình bắt buộc. Hết chương trình học tập phải viết thu hoạch để được cấp Giấy chứng nhận.

Các học viên được phổ biến và nghiên cứu 10 chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Ngay sau lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn đã truyền đạt chuyên đề: “Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở” cho các đảng viên mới.

Theo chương trình, lớp học diễn ra trong 4 ngày từ 20 - 23/11/2017.