Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM làm việc với Đảng ủy EVN

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM (trực thuộc Thành ủy TP.HCM) đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp.

Tham dự buổi làm việc, về phía Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM có đồng chí Lê Thị Hồng Nga - Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Võ Văn Yên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đảng ủy EVN có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVN.

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc

Đảng bộ EVN là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; hoạt động theo mô hình đảng bộ công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư.

Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam có mô hình tổ chức đảng không toàn ngành; gồm 4 Đảng bộ cấp trên cơ sở, 1 Đảng bộ được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở, 157 đảng bộ cơ sở, 27 chi bộ cơ sở với tổng số trên 34.000 đảng viên.

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu tại buổi làm việc

Mô hình tổ chức đảng các đơn vị thành viên trong EVN cũng không đồng bộ, thống nhất, tập trung xuyên suốt từ trên xuống dưới mà chia nhiều đầu mối, trực thuộc các cấp uỷ địa phương khác nhau. Trong số 189 đầu mối tổ chức đảng trong EVN, có 45 đơn vị đóng chân trên địa bàn TP.HCM, 7 đơn vị có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM, với khoảng 1.087 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết: Thực hiện Quy chế phối hợp công tác được ký kết giữa 2 đảng ủy, trong thời gian qua, Đảng ủy EVN và Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM đã triển khai thực hiện đầy đủ các mặt, nội dung phối hợp như: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác giáo dục, chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác trao đổi, thông tin được thực hiện đảm bảo thông suốt. Định kỳ Đảng ủy EVN và Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM đã gửi các báo cáo về tình hình hoạt động của 02 cấp ủy. Đặc biệt trong công tác tổ chức cán bộ, Đảng ủy EVN và Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM đã thực hiện tương đối tốt các mặt như quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ…

Buổi làm việc của Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM với Đảng ủy EVN

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Hồng Nga và đồng chí Dương Quang Thành cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ của 2 Đảng ủy đều thống nhất thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của mỗi cấp ủy và của các đơn vị thành viên EVN có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM bằng các hình thức phù hợp. Khi cần thiết, đại diện lãnh đạo Đảng ủy hai bên tổ chức buổi làm việc trực tiếp để trao đổi, thảo luận các công việc liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thành viên EVN có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, 2 Đảng ủy tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, quần chúng của các tổ chức đảng đơn vị thành viên EVN không thuộc Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM được tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị do 2 Đảng ủy tổ chức, như: tham dự các hội nghị phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Trung ương; các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và bồi dưỡng đảng viên mới; tham gia học các lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị theo các chỉ tiêu được phân bổ.

Ban Thường vụ Đảng ủy của Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM và Ban Thường vụ Đảng ủy EVN

Trong công tác cán bộ, hai bên chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ các thông tin về cán bộ khi thực hiện công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng đối với cán bộ cấp ủy/chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý. Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM hỗ trợ các cấp ủy đơn vị thành viên EVN đóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên, người lao động. Trong công tác kiểm tra, giám sát, hai bên chủ động trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời đối với những cán bộ, đảng viên bị kỷ luật chuyên môn; có dấu hiệu vi phạm; có đơn thư khiếu nại, tố cáo về mặt chuyên môn hoặc ngược lại, để kịp thời xử lý.


  • 28/11/2022 07:47
  • Tin Xuân Tiến. Ảnh Trần Hiếu
  • 3874