Đảng ủy EVN triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị

Mới đây, Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Hội nghị do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức dưới hình thức tiếp sóng trực tiếp từ Trung ương.

Các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam tham dự. 

Nội dung chính của Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt về Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. 

Trong đó, nhấn mạnh tình hình hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng truyền thông xã hội tập trung vào việc phủ định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó đòi xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; ngoài ra các thế lực thù địch còn tập trung bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhiều hình thức tinh vi, thủ đoạn.

Từ những hiện trạng này, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị; hệ thống hoá, phổ biến các thành tựu lý luận trong thời gian qua; nâng cao chất lượng học tập nghị quyết, học nghị quyết không chỉ để biết mà còn học để làm, để vận dụng vào thực tiễn; phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm khắc, đúng luật đối với những trường hợp đảng viên, cán bộ vi phạm các quy định, điều lệ Đảng trong công tác và sinh hoạt.


  • 06/07/2019 09:00
  • Lê Việt
  • 9154