Đảng uỷ EVN tổ chức Hội nghị học tập, triển khai chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng

Ngày 29/10, Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính của Đảng ủy Tập đoàn (tại Hà Nội) đến 149 điểm cầu của các tổ chức Đảng và Công đoàn các đơn vị trong Tập đoàn.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu tại hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương

- Về phía Đảng ủy EVN, có đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ EVN; các đồng chi Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn...

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Báu - Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt chuyên đề toàn khóa, với những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV EVN khẳng định: Đảng ủy EVN nhận thức và quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đồng thời coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, Bí thư Đảng uỷ EVN Dương Quang Thành yêu cầu các đồng chí trong cấp ủy và cán bộ, đảng viên thực hiện 6 nhiệm vụ:

Thứ nhất, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 11 ngày 23/9/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ XIII của Đảng. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về những nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng thời, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chuyên môn, đoàn thể. Qua đó, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Đồng chí Đoàn Văn Báu - Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề toàn khóa tại hội nghị

Thứ hai, các cấp ủy đảng, chuyên môn, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thứ ba, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng xây dựng Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam vững mạnh.

Thứ tư, nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của bản thân và của cơ quan, đơn vị…

Đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN khai mạc hội nghị

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận 01 gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. 

Thứ sáu, tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 để làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời khen thưởng, biểu dương những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, các tấm gương tiêu biểu.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trau dồi phẩm chất chính trị tư tưởng, khắc phục khuyết điểm để hoàn thiện bản thân; nỗ lực, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, đưa Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.


  • 29/10/2021 05:02
  • HHoa
  • 18678