Đảng ủy EVN tham gia học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng; học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 154-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu là các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, cùng các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tại điểm cầu Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ EVN.

Đảng ủy EVN tham gia học tập, quát triệt các văn bản của Trung ương do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức

Hội nghị Trung ương 4 diễn ra tháng 10/2021, đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới…

Về nội dung học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải nêu rõ, giai đoạn 2021 - 2025 và tiến tới năm 2030, nền kinh tế thế giới và Việt Nam sẽ tiếp tục có đà phát triển nhanh nhờ kế thừa những thành quả từ giai đoạn trước và sự phục hồi mạnh sau khi kiểm soát dịch COVID-19. Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh là mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn. Theo đó, chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu với các quốc gia, các doanh nghiệp trên toàn cầu và có tác động quan trọng đến tăng trưởng GDP quốc gia, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tại nước ta, trong giai đoạn 2021 - 2030, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối là các doanh nghiệp nhà nước lớn có năng lực và trách nhiệm đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, vừa đảm bảo vai trò dẫn dắt và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vừa góp phần lan tỏa, thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao đổi, giải đáp với chủ đề “Chuyển đổi số Quốc gia - Những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp nhà nước”. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng đã thông tin về chuyên đề “Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.


  • 19/10/2021 06:00
  • Huyền Thương
  • 9002