Đảng ủy EVN tập huấn nghiệp vụ quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên

Ngày 6/10/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên cho cán bộ quản lý hồ sơ đảng viên của 19 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn.

Mục đích của buổi tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên cho cán bộ làm công tác đảng viên của các cấp ủy trực thuộc; thực hiện tin học hóa nghiệp vụ công tác đảng viên của từng cấp ủy, đồng thời đảm bảo hệ thống được quản lý thống nhất, thông suốt, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, an toàn, bảo mật thông tin.

Đảng ủy EVN tổ chức lớp tập huấn chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên cho cán bộ thuộc 19 đảng bộ, chi bộ trực thuộc - Ảnh Minh Nguyên

Buổi tập huấn giúp công tác theo dõi, báo cáo và cập nhật thông tin đảng viên cũng như công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp ủy sẽ được hỗ trợ tích cực bằng công cụ tin học và hệ thống thông tin mạng, đem lại hiệu quả công tác, chất lượng nghiệp vụ cao hơn.

Đồng chí Lê Quang Long - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy EVN cho biết: Sau lớp tập huấn này, nhiệm vụ của các cấp ủy cần hiệu chỉnh, hoàn thiện và khẩn trương cập nhật thông tin đảng viên vào phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên theo kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn, đảm bảo tiến độ thời gian.

Ban Tổ chức Đảng ủy EVN tiếp nhận rà soát thông tin, duy trì kết nối máy chủ phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu với mạng thông tin diện rộng của Đảng, định kỳ đồng bộ cơ sở dữ liệu đảng viên về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương theo quy định.

Đồng chí Lê Quang Long lưu ý các cán bộ tham dự lớp tập huấn cần xác định rõ trách nhiệm của cá nhân được phân công và thực hiện tốt nhất việc cập nhập thông tin dữ liệu đảng viên, đảm bảo chính xác, đúng quy định; Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy và Ban Tổ chức Đảng ủy EVN trong triển khai các nội dung công việc thuộc chương trình, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc để triển khai công việc được thông suốt, đúng tiến độ và chất lượng.