Đảng ủy EVN sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ông Dương Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; ông Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN đồng chủ trì Hội nghị.

Lần lượt từ trái qua phải: Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; ông Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN đồng chủ trì Hội nghị

Lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân cho biết: 6 tháng đầu năm, chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, chính trị trong Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc đã được nâng lên; góp phần tạo sự thống nhất về hành động trong Đảng bộ và toàn Tập đoàn.

Về công tác tổ chức, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã chỉ đạo, thực hiện kiện toàn, sáp nhập, thành lập mới 5 tổ chức đảng trực thuộc; hoàn thành hợp nhất các ban xây dựng Đảng với các ban chuyên môn tương đồng của Tập đoàn. Công tác kiểm tra, dân vận được thực hiện theo đúng quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo giữ vững vai trò điều hành hệ thống điện quốc gia, vận hành an toàn, ổn định, kinh tế hệ thống điện; đảm bảo cung ứng điện, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Trong đó, EVN đảm bảo cung ứng điện với nhu cầu điện tăng trưởng ở mức cao. Đặc biệt, do ảnh hưởng của nắng nóng cực đoan trên diện rộng, có thời điểm công suất lớn nhất toàn hệ thống lên tới hơn 38.000 MW. Tính chung nửa đầu năm, lượng điện sản xuất và mua ước đạt 111,9 tỷ kWh, tăng 9,96% so cùng kỳ năm trước. Điện thương phẩm toàn Tập đoàn đạt 100,95 tỷ kWh, tăng 10,01% so cùng kỳ năm trước.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng có chuyển biến mạnh mẽ, đa dạng các kênh cung cấp dịch vụ theo hướng áp dụng công nghệ thông tin và dịch vụ điện trực tuyến. Chỉ số tiếp cận điện năng của ngành Điện chỉ còn 2 thủ tục và 7 ngày - ngắn nhất trong các quốc gia ASEAN, ngắn hơn cả các nước tiên tiến như Nhật Bản.

EVN cũng đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn theo kế hoạch.

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trình bày báo cáo tại Hội nghị

Trọng tâm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Tổng giám đốc EVN cho biết: Trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch năm, Đảng ủy Tập đoàn tập trung lãnh đạo cấp ủy các cấp, các đơn vị chuyên môn, các đoàn thể chính trị phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển khai có chất lượng và hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng uỷ Khối DNTW và Đảng uỷ Tập đoàn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt Nghị quyết và thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại các cấp ủy trực thuộc.

Đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động của Tập đoàn theo Chỉ thị số 03-CT/ĐU, ngày 13/02/2019 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn, trong đó trọng tâm tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam; ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông của Tập đoàn trong tình hình mới.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề cao tính gương mẫu, tự giác kiểm điểm, trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị.

Đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVN lãnh đạo phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Trong đó, điện sản xuất và mua ngoài đạt 232,5 tỷ kWh; điện thương phẩm đạt 211,95 tỷ kWh, tổn thất điện năng đạt 6,7%; vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, huy động tối ưu các nhà máy điện trong hệ thống và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi; chuẩn bị kế hoạch tích nước để đảm bảo xấp xỉ mực nước dâng bình thường vào cuối năm.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với các dự án, công trình nguồn và lưới điện đảm bảo chất lượng và hoàn thành theo kế hoạch đã được duyệt. Tiếp tục triển khai các nội dung về sắp xếp, tái cơ cấu trong Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-2020.

Cùng với đó tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng việc triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hoàn thiện quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng nguồn nhân lực trẻ có phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn tốt đáp ứng yêu cầu đặt ra.Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Tập đoàn, bà Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW mong muốn Đảng ủy EVN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo cung ứng đủ điện cho đất nước; đảm bảo nguồn vốn đầu tư và hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng của Tập đoàn. Đồng thời, sắp xếp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; đẩy mạnh và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; tăng năng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.


  • 10/07/2019 02:44
  • Bài, ảnh: Xuân Tiến
  • 8397