Đảng ủy EVN phân công nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1145-QĐ/ĐU (ngày 2/3/2020) phân công nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, Đại hội Đảng bộ Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia được Đảng ủy EVN chọn đại hội điểm do Thường trực Đảng ủy EVN theo dõi chỉ đạo.

Đại hội Đảng bộ Ban QLDA điện 1 (thí điểm bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội); Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành theo dõi, chỉ đạo.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1; Ban QLDA điện 2; Công ty Mua bán điện; Công ty Thuỷ điện Hoà Bình do Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân theo dõi, chỉ đạo.

Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La; Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát; Ban QLDA Điện 3; Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn theo dõi, chỉ đạo.

Đại hội Đảng bộ Công ty Viễn thông điện lực & CNTT; Công ty Nhiệt điện Thái Bình; Công ty Thuỷ điện Ialy; Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa EVN do Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên HĐTV EVN Đặng Huy Cường theo dõi chỉ đạo.

Đại hội Đảng bộ Công ty Thuỷ điện Trị An; Công ty Phát triển Thuỷ điện Sê San do Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN Lê Quang Long theo dõi chỉ đạo.

Đại hội Đảng bộ Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Công nghệ EVN; Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực do Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng ban Kiểm tra – Thanh tra EVN Vũ Huy Toàn theo dõi, chỉ đạo.

Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin Điện lực do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Truyền thông EVN Trịnh Mai Phương trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Các đồng chí được phân công có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình, tiến độ chuẩn bị đại hội, những khó khăn, vướng mắc của các đảng bộ, chi bộ được phân công; báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn theo định kỳ hoặc đột xuất. Dự, chỉ đạo đại hội và báo cáo kết quả tổ chức đại hội của các đảng bộ, chi bộ được phân công.