Đảng ủy EVN kiến nghị tiếp tục sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức Đảng của tập đoàn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có tổ chức Đảng không toàn ngành, do đó còn những điểm chưa thuận lợi. Mô hình tổ chức Đảng của các đơn vị thành viên trong EVN cũng không đồng bộ, thống nhất, tập trung xuyên suốt từ trên xuống dưới, mà chia nhiều đầu mối, trực thuộc các cấp uỷ địa phương khác nhau.

 

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án sửa đổi Quy định số 196-QĐ/TW ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư về "tổ chức Đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước" và Quyết định số 197-QĐ/TW ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư về "Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương” (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc, về phía Ban Chỉ đạo có:

+ Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo

+ Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

+ Đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Trưởng ban Chỉ đạo

+ Đồng chí Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ

+ Đồng chí Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Về phía Đảng ủy EVN có:

+ Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN

+ Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN

+ Đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN

Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVN; các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Phát điện 1.

Đảng bộ EVN là đảng bộ cấp trên cơ sở, hoạt động theo mô hình đảng bộ công ty mẹ (mở rộng) của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Qua quá trình kiện toàn tổ chức, hiện nay Đảng bộ EVN có 20 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với trên 4.000 đảng viên, sinh hoạt tại 336 chi bộ.

Hiện nay, còn 1 đơn vị trực thuộc Công ty mẹ - EVN có tổ chức Đảng chưa thuộc Đảng bộ EVN. Ngoài ra, trong các đơn vị thành viên, 13 đơn vị thành viên có tổ chức Đảng không thuộc Đảng bộ EVN. Tính đến thời điểm 31/12/2020, toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trên 34.000 đảng viên.

Mô hình tổ chức Đảng của các đơn vị thành viên trong EVN cũng không đồng bộ, thống nhất. Trong đó, có nơi thành lập đảng bộ toàn tổng công ty/đơn vị; có nơi thành lập đảng bộ công ty mẹ hoặc đảng bộ cơ quan tổng công ty. Tổ chức Đảng không theo mô hình tập trung, xuyên suốt từ trên xuống dưới mà được chia thành hơn 130 đầu mối, trực thuộc các cấp uỷ địa phương khác nhau, có trường hợp tổ chức Đảng của đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới cùng trực thuộc một cấp ủy địa phương, cùng là cấp cơ sở. Đặc biệt, có nơi tổ chức Đảng của đơn vị cấp trên là cấp cơ sở, nhưng tổ chức Đảng của đơn vị cấp dưới lại là cấp trên cơ sở.

Trong số 13 tổ chức Đảng đơn vị thành viên không thuộc Đảng bộ EVN, có 3 đơn vị là cấp trên cơ sở (ngang cấp với Đảng bộ  EVN), các đơn vị còn lại đều là cấp cơ sở.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN cho hay, mô hình tổ chức Đảng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là không toàn ngành và mô hình tổ chức Đảng của các đơn vị thành viên cũng không đồng bộ, thống nhất, tập trung xuyên suốt từ trên xuống dưới, do đó công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ của Đảng ủy EVN cùng các cấp ủy đơn vị thành viên còn có mặt không thuận lợi và chưa thực sự toàn diện. Thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy trong việc lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị thành viên đôi khi còn chồng chéo, chưa rõ ràng do không tương đương về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng. 

Ngày 14/10, làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng đề án sửa đổi Quy định số 196-QĐ/TW ngày 24/11/2008 và Quyết định số 197-QĐ/TW ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đề xuất tiếp tục sắp xếp, kiện toàn Đảng bộ EVN theo mô hình Đảng bộ công ty mẹ, bao gồm tổ chức đảng của các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ - EVN và các công ty con do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ.

Đối với các tổng công ty Điện lực miền có phạm vi hoạt động rộng, thuộc lĩnh vực kinh doanh chính, then chốt trong ngành Điện; không chi phối lớn đến nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nơi đóng chân đề nghị tiếp tục hoạt động theo mô hình đảng bộ cơ quan (mở rộng) như hiện nay và chuyển giao về trực thuộc Đảng ủy EVN. Đối với tổ chức Đảng tại các công ty Điện lực tỉnh hiện nay, đề nghị sắp xếp mô hình đồng bộ, thống nhất các chi bộ điện lực quận/huyện trực thuộc đảng bộ công ty điện lực tỉnh. 

Ban Thường vụ EVN cũng kiến nghị Trung ương có hướng dẫn cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm của Đảng ủy Tập đoàn và cấp uỷ địa phương đối với cấp ủy các đơn vị thành viên (sinh hoạt đảng tại địa phương) trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc này, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao Đảng ủy EVN trong việc triển khai Quy định số 196-QĐ/TW và Quyết định 197-QĐ/TW một cách chủ động, nghiêm túc, nhất là trong việc hoàn thiện, kiện toàn mô hình tổ chức Đảng và việc tăng cường phối hợp của cấp ủy Đảng với cấp ủy địa phương.

Đảng ủy EVN và các cấp ủy Đảng trong EVN đã triển khai nghiêm túc việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy định 196-QĐ/TW và Quyết định 197-QĐ/TW, trong đó đã tập trung phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất những nội dung cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định nêu trên để tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp.

 

Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 196-QĐ/TW và Quyết định 197-QĐ/TW của Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy EVN

Đánh giá cao những đề xuất, kiến nghị có tính thực tiễn, khách quan, đồng chí Nguyễn Quang Dương cho biết, những đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc sẽ là cơ sở để đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo trình Ban Bí thư trong thời gian tới.


  • 14/10/2021 08:00
  • Ngân Hà
  • 9630