Đảng ủy EVN khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 93 đảng viên mới

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (Đảng ủy Khối DNTW) tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho 93 đảng viên mới. Lớp học được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Tham dự khai giảng có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Truyền thông EVN.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu tại buổi khai giảng lớp học

Đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Truyền thông EVN, Trưởng ban Tổ chức lớp học cho biết: Theo Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới do Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức dự kiến triển khai vào tháng 8, tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nên lớp học chưa thể triển khai tại thời điểm đó.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, với tinh thần đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, ngày 10/9/2021 Ban Tuyên giáo Trung ương có văn bản cho phép mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị bằng hình thức trực tuyến hoặc kết hợp trực tuyến với tập trung nhằm đảm bảo việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng học được kịp thời.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới bằng hình thức trực tuyến kết hợp với tập trung thông qua nền tảng Zoom. Tại điểm cầu trụ sở EVN gồm các học viên của Đảng bộ Cơ quan EVN và học viên của Đảng bộ Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin, đồng thời kết nối trực tuyến tới các tổ chức đảng trực thuộc có học viên tham gia.

Đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Truyền thông EVN, Trưởng ban Tổ chức lớp học phát biểu tại buổi khai giảng

Chương trình có 10 chuyên đề, như: công tác xây dựng Đảng; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; công tác quốc phòng an ninh; phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường,... theo đường lối và sự lãnh đạo của Đảng.

Phát biểu tại buổi khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn cho biết: Theo quy định của Điều lệ Đảng hiện hành, mọi đảng viên sau khi kết nạp Đảng phải trải qua thời gian dự bị là 12 tháng. Trong thời gian này, đảng viên dự bị phải tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới - đây là chương trình bắt buộc. Hết chương trình học tập phải viết thu hoạch, bài thu hoạch đạt yêu cầu thì học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận - đây là một điều kiện để cấp uỷ xem xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị.

Giảng viên Ngô Thị Thiết - Trưởng phòng Giáo vụ (Trung tâm Bồi dưỡng chính trị - Đảng ủy Khối DNTW) truyền đạt kiến thức tại lớp học

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn yêu cầu các học viên tập trung nghe giảng, nêu cao tinh thần tự giác, chủ động nghiên cứu tài liệu trước khi vào lớp, nghiêm chỉnh chấp hành quy định của lớp học. Đối với Ban tổ chức lớp học cần có mặt trên lớp để hỗ trợ học viên và giảng viên giải quyết kịp thời mọi vấn đề phát sinh trong quá trình giảng dạy và học tập.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn tin tưởng rằng, với kinh nghiệm và sự nhiệt tình của các giảng viên, với sự cố gắng của các học viên, lớp học sẽ hoàn thành tốt chương trình đề ra.

Các học viên tham gia lớp học theo hình thức trực tuyến

Lớp học sẽ diễn ra trong trong 4 ngày từ 06/10 đến ngày 9/10/2021.Các Tin khác