Đảng ủy EVN khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 61 đảng viên mới

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương) tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho 61 đảng viên mới. Lớp học được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Tham dự khai giảng có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; đồng chí Trần Việt Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức & Nhân sự EVN; đồng chí Vũ Huy Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra – Thanh tra EVN.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu

Theo Điều lệ Đảng, đảng viên sau khi kết nạp Đảng phải trải qua thời gian dự bị là 12 tháng. Trong thời gian này, đảng viên dự bị phải tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Kết thúc chương trình học tập, học viên phải viết thu hoạch. Bài thu hoạch đạt yêu cầu thì học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận - đây là một điều kiện cần và đủ để cấp uỷ xem xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị.

Đồng chí Bùi Thị Trung Hà - Phó Trưởng ban Truyền thông EVN, đại diện Ban Tổ chức phổ biến quy định lớp học

Các học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề trong Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn năm 2022. Tài liệu đã bổ sung, cập nhật, chỉnh sửa nội dung phù hợp với các quan điểm, văn bản chỉ đạo mới nhất của Đảng. Nội dung chương trình là những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối Cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; nhiệm vụ của đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Mỗi bài học có nội dung thảo luận, giúp cho đảng viên mới hệ thống hóa kiến thức lý luận chính trị, xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu để trở thành Đảng viên chính thức.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần tự giác, chủ động nghiên cứu tài liệu trước khi vào lớp, chấp hành nghiêm túc quy định của lớp học. Đối với Ban tổ chức lớp học cần hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc học trực tuyến của học viên; thường xuyên có mặt trên lớp để hỗ trợ học viên và giảng viên giải quyết kịp thời mọi vấn đề phát sinh trong quá trình giảng dạy và học tập.

Lớp học diễn ra trong trong thời gian từ ngày 20/7 đến ngày 25/7/2022.