Đảng ủy EVN giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị tại Đảng ủy Công ty Thủy điện Ialy

Sáng 5/12, tại Gia Lai, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, Trưởng ban Chỉ đạo 35 của EVN và đoàn công tác đã thực hiện giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với Đảng ủy Công ty Thủy điện Ialy.

Đoàn giám sát còn có đồng chí Bùi Công Luận - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Chánh Văn phòng EVN, đồng chí Bùi Thị Trung Hà – Phó Trưởng ban Truyền thông EVN.

Báo cáo tại buổi giám sát, đồng chí Đoàn Tiến Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy cho biết: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Đảng ủy Công ty Thủy điện Ialy đã chỉ đạo công tác quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ngoài ra, Đảng ủy Công ty Thủy điện Ialy đã yêu cầu Bí thư các chi bộ trực thuộc phải quán triệt đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong chi bộ, đơn vị, để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát

Đảng ủy Công ty Thủy điện Ialy lãnh đạo, chỉ đạo đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; viết và làm theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng ủy Công ty Thủy điện Ialy đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty Thủy điện Ialy có kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động.

Đảng ủy Công ty Thủy điện Ialy đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 EVN. Ngoài ra, trong các báo cáo sơ kết 6 tháng và báo cáo tổng kết năm, Đảng ủy công ty có đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 35 tại Đảng bộ. Đảng ủy đã lãnh đạo công ty có chỉ đạo bộ phận chuyên môn nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời và định hướng dư luận đối với những vấn đề bức xúc của xã hội và những vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động, điều hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Thủy điện Ialy. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, truyền thông đại chúng, làm tốt công tác quảng bá hình ảnh Tập đoàn Điện lực Việt Nam, phát huy vai trò chủ động tiên phong, dẫn dắt, định hướng báo chí trong thông tin tích cực về Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Thủy điện Ialy.

Đồng chí Đoàn Tiến Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy báo cáo tại buổi giám sát của Đảng ủy EVN chuyên đề thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị 

Tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN và đoàn công tác đánh giá cao Đảng ủy Công ty Thủy điện Ialy đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên đã nhận thức trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên về Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

Từ Đảng uỷ công ty đến các chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35, cùng các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp uỷ cấp trên; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ từng bước nâng cao. Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng được thể hiện rõ nét, tạo ra sự ổn định về chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy và đề nghị khắc phục trong thời gian tới. Trong đó cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm nhất là làm rõ các nhiệm vụ nội hàm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và kỷ luật phát ngôn, viết và làm theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quan tâm, làm tốt công tác chính trị tư tưởng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, quan điểm của Đảng và những biểu hiện tiêu cực về đạo đức lối sống.

Thay mặt Đảng uỷ Công ty Thủy điện Ialy, đồng chí Đoàn Tiến Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy tiếp thu những ý kiến nhận xét, đánh giá của Đoàn giám sát về kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại đơn vị và khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục phát huy và hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.