Đảng ủy EVN dự kiến chọn 4 công trình chào mừng Đại hội Đảng

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành văn bản số 1463-CV/ĐU (ngày 5/3/2020) về việc gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công trình đường dây 500kV mạch 3 dự kiến được chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII- Ảnh Huyền Thương

Để tuyên dương các đơn vị có công trình, sản phẩm tiêu biểu hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, có ý nghĩa về chính trị và xã hội, Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo triển khai các nội dung sau:

Chọn 2 công trình gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III gồm: Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 mở rộng và Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 (bao gồm 1 công trình chính thức và 1 công trình dự phòng).

Chọn 2 công trình gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm: Đường dây 500kV mạch 3 (Vũng Áng – Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2) và TBA 220kV Ninh Phước và đấu nối (bao gồm 1 công trình chính thức và 1 công trình dự phòng).

Đảng ủy Tập đoàn giao Tổng giám đốc Tập đoàn chỉ đạo các Ban và đơn vị liên quan có phương án động viên khen thưởng các đơn vị có công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm tạo động lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Giao đồng chí Bí thư Đảng ủy các đơn vị có công trình được chọn dự kiến gắn biển chào mừng Đại hội Đảng lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo công trình được gắn biển đúng tiến độ.

Giao đồng chí Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng kết quả các đợt thi đua, các công trình, dự án tiêu biểu của EVN và đơn vị; những cách làm mới, sáng tạo, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Giao BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo phát động thi đua hoàn thành các công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với các công trình chưa phát động thi đua trong số 4 công trình trên.