Đảng ủy EVN đã thực hiện tốt công tác sắp xếp, hợp nhất ban Đảng với ban chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng

Đó là khẳng định của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Trưởng đoàn Khảo sát của Đảng ủy Khối, tại buổi làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc xây dựng báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 15/10/2018. Buổi làm việc diễn ra ngày 26/5, tại Hà Nội.

 

Đảng ủy EVN đã hợp nhất:

- Ban Tổ chức Đảng ủy với Ban Tổ chức và Nhân sự. Lấy tên là Ban Tổ chức và Nhân sự.

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy với Ban Quan hệ cộng đồng. Lấy tên là Ban Truyền thông.

- Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy với Ban Thanh tra Bảo vệ. Lấy tên là Ban Kiểm tra - Thanh tra.

- Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng EVN. Lấy tên là Văn phòng.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Văn phòng Đảng ủy Khối DNTW.

Về phía Đảng ủy EVN có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn.

Sớm triển khai theo quy định và hướng dẫn của Trung ương

Ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương, tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN phiên họp ngày 18/10/2018 đã thông qua phương án hợp nhất các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy với các Ban chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng của Tập đoàn.

Theo đánh giá của Đảng ủy EVN, việc hợp nhất các ban tham mưu của Đảng ủy với các ban chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng của Tập đoàn theo quy định của Trung ương đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Tập đoàn; bảo đảm Đảng ủy Tập đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bộ máy tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và của Tập đoàn đảm bảo tinh gọn, không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, chất lượng tham mưu và hiệu quả hoạt động được nâng lên.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Việc quản lý, điều hành công việc, mối quan hệ làm việc giữa các bộ phận, cá nhân trong ban hợp nhất được thực hiện theo Quy định nguyên tắc làm việc và phân công nhiệm vụ đã ban hành. Trong quá trình hoạt động, khi có biến động nhân sự, mỗi bộ phận đều rà soát, điều chỉnh phân công nhiệm vụ. Đồng thời, các Ban/Văn phòng đã xây dựng lưu đồ giải quyết công việc để quản lý quy trình, thời gian giải quyết công việc và tạo điều kiện thuận lợi cho người mới tiếp cận công việc hoặc người được điều động, hỗ trợ khi dồn việc.

Các ban sau khi hợp nhất đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, một số chức năng, nhiệm vụ của Ban này có thể được điều chuyển cho các Ban khác thực hiện; hoặc tại một số thời điểm, nhất là khi dồn việc, cán bộ của Ban này có thể được điều động, giao kiêm nhiệm, hỗ trợ công việc của Ban khác.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu tại cuộc họp 

Vẫn còn vướng mắc

Tại buổi làm việc, Đảng ủy EVN nêu một số vướng mắc thực tế như: Việc hợp nhất các ban tham mưu giúp việc của Đảng uỷ với các ban chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng đòi hỏi CBCNV các ban sau hợp nhất phải có khả năng thực hiện đồng thời công tác đảng và nhiệm vụ chuyên môn, trong khi cần phải có thời gian nghiên cứu, bồi dưỡng mới có thể đáp ứng yêu cầu trong công việc. Một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ trong Quy định 69-QĐ/TW chưa thống nhất, đồng bộ với các văn bản, quy định của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Việc sửa đổi các văn bản phải mất nhiều thời gian. Trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, đặc biệt là việc giải quyết đơn thư (khi có yêu cầu của cấp trên) đối với đảng viên các đơn vị thành viên sinh hoạt đảng tại địa phương còn gặp khó khăn về “quyền hạn và trách nhiệm”. 

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Trung ương đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Đảng ủy EVN trong thực hiện các Quy định và hướng dẫn của Trung ương về hợp nhất các ban đảng và ban chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng. Trong quá trình triển khai lúc đầu tuy còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng người đứng đầu cấp ủy, Thường trực Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn để việc tháo gỡ, xử lý những khiếm khuyết được đồng bộ, nhịp nhàng.

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Trung ương cũng cho biết, từ thực tế khảo sát tại Đảng bộ EVN, Đảng ủy Khối DNTW sẽ có những đánh giá khách quan, toàn diện về để tổng hợp nhằm báo cáo Ban Bí thư nhằm điều chỉnh hoặc bổ sung kịp thời.


  • 26/05/2021 03:58
  • Bài, ảnh: Xuân Tiến
  • 3703