Đảng ủy EVN đã khẳng định, phát huy được vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện

Đó là khẳng định của đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Hội nghị diễn ra ngày 24/12, tại Hà Nội.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết: Trong năm 2019, Tập đoàn đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo điện phục vụ các sự kiện chính trị xã hội. Sản lượng điện sản xuất và mua ước đạt 231,1 tỷ kWh, tăng 8,85% so với năm 2018. Hoạt động chỉ đạo điều hành sản xuất, vận hành hệ thống điện và thị trường điện đã bám sát nhu cầu phụ tải, khai thác tối ưu các nguồn điện trong hệ thống.

 

- Đồng chủ trì hội nghị gồm: Đồng chí Dương Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN.

- Tham dự hội nghị còn có Anh hùng lao động Thái Phụng Nê – nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng; các thành viên HĐTV EVN, Phó Tổng giám đốc EVN; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ EVN, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên EVN.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, việc áp dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh triển khai rộng rãi. Thực hiện kết nối cung cấp dịch vụ điện tại Trung tâm Hành chính công hoặc Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tại 63/63 tỉnh/thành phố đã tạo sự thuận lợi cho khách hàng và minh bạch trong các giao dịch, đồng thời rút ngắn thời gian cấp điện mới cho khách hàng.

Trong công tác đầu tư xây dựng, các đơn vị đã rất nỗ lực trong việc chỉ đạo, điều hành theo kế hoạch, đặc biệt là các công trình phục vụ cấp điện mùa khô. Các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng, độ tin cậy cung cấp điện và tổn thất điện năng đều đạt và vượt so với cùng kỳ 2018.

Công tác quản trị doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn tiếp tục được thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Trong công tác xây dựng Đảng cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền ngày càng thiết thực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Tập đoàn. Công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; công tác quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định.

Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị

Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ngày càng được nâng cao, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, thiết thực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện và tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được triển khai sâu rộng. Công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai đúng kế hoạch.

Bước sang năm 2020, Đảng ủy EVN đưa ra mục tiêu mục tiêu chính gồm: Tiếp tục chỉnh đốn Đảng, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo nhiệm vụ cung ứng điện đáp ứng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phục vụ đời sống nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành (đang phát biểu); Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân (ảnh trái) và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn đồng chủ trì hội nghị. 

Để đạt được mục tiêu trên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đề nghị Đảng bộ Tập đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao bản lĩnh chính trị, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tăng cường tuyên truyền toàn diện đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025 và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Đánh giá, sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/ĐU, ngày 17/7/2019 của Đảng uỷ Tập đoàn về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của EVN trong tình hình mới”.

Lãnh đạo xây dựng kế hoạch và triển khai có chất lượng, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng uỷ Khối DNTW và Đảng uỷ Tập đoàn đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, trong đó trọng tâm xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng; làm tốt công tác cán bộ, nhân sự Đại hội Đảng các cấp; thực hiện tốt công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN trao tặng Giấy khen của Đảng ủy EVN cho những tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Tập đoàn lãnh đạo Tập đoàn điều hành tối ưu, vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Tập trung lãnh đạo thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nguồn và lưới điện đảm bảo tiến độ, chất lượng. Thực hiện Nghị quyết Chủ đề năm 2020 ”Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020” có hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang cho biết: Trong năm qua, dưới dự lãnh đạo của Đảng ủy EVN, Tập đoàn đã luôn đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia, tạo được niềm tin của Đảng, Chính phủ và Nhân dân cả nước. Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Hoàng Giang cũng ghi nhận những nỗ lực của EVN khi thực hiện toàn diện từ công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, giám sát đến công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt, Đảng ủy EVN đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề rất sát với đặc thù đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được hiệu quả cao nhất.

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn trao Giấy khen của Đảng ủy EVN cho những cá nhân đạt thành tích xuất sắc 5 năm liền

Trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Giang lưu ý Đảng ủy EVN cần tiếp tục quán triệt, triển khai tốt các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW, trong đó bám sát với tình hình thực tế của đơn vị để thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục nâng cao sinh hoạt Chi bộ, xây dựng triển khai các giải pháp cụ thể nhằm phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp. 

Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh gắn với chủ đề năm mà EVN đã đặt ra. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại, tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chiến lược, từng bước thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tái cơ cấu, đổi  mới nâng cao hiệu quả Tập đoàn. Thực hiện nghiêm túc quy định của Trung ương về bổ nhiệm cán bộ. Xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng các cấp, thực hiện tốt việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2020 của Đảng ủy EVN:

 - Đảng ủy Tập đoàn và 100% cấp ủy trực thuộc ban hành nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2020 để lãnh đạo thực hiện.

- Nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Khối DNTW.

- Tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Phấn đấu 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 100 đảng viên, trong đó ưu tiên phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên.

- Các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu xuất sắc.