Đảng ủy EVN bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 87 học viên

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 87 học viên đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc lớp học

Tham gia lớp học, các học viên được các giảng viên hướng dẫn nghiên cứu 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nội dung phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu khai mạc lớp học, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn cho biết: “Lớp bồi dưỡng là cơ sở giúp các học viên nắm vững những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó xác định động cơ, xây dựng kế hoạch, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở đơn vị cơ sở, phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn yêu cầu các học viên nghiêm túc thực hiện nội quy của lớp học, chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tích cực nghiên cứu và tăng cường trao đổi trên lớp, tiếp thu bài giảng và kiểm tra đánh giá theo đúng quy định.


  • 08/07/2019 09:07
  • Xuân Tiến
  • 7913