Đảng ủy EVN bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021

Ngày 18/10, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021, chuyên đề công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới gần 100 điểm cầu, kết nối đến các đơn vị cấp 4 của EVN trên phạm vi toàn quốc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ EVN.

Giảng viên truyền đạt tại hội nghị là đồng chí Nguyễn Đức Hà – nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương), giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cho biết: Trong những năm qua, các cấp ủy trong Đảng bộ EVN đã luôn giữ vững và phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị trong việc lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất – kinh doanh và hoàn thành tốt các mặt công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ Tập đoàn đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục trong các nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020. Có được kết quả đó là nhờ sự quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy các cấp và sự tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc công tác xây dựng Đảng.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III đề ra, đòi hỏi đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ tham mưu cấp ủy các cấp phải có trình độ, năng lực và phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Chính vì vậy, việc thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, tiếp thu những kiến thức mà đồng chí báo cáo viên truyền đạt, từ đó triển khai thực hiện thật tốt các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại từng đơn vị, góp phần tạo nên sự chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ.

Tại buổi bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Đức Hà truyền đạt 5 nội dung gồm: Một số vấn đề cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng; Đại hội XIII và những điểm mới trong Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2021 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng; Một số vấn đề về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Một số văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Giải đáp một số vấn đề vướng mắc trong thực tiễn.

Các học viên đã tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, mạnh dạn nêu lên những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc. 

Các chuyên đề tại hội nghị tập huấn năm nay bao gồm những nội dung có tính khái quát cao, cơ bản, cần thiết và đi thẳng vào những vấn đề rất cụ thể, nhằm giúp học viên hiểu sâu hơn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ và vận dụng vào thực tiễn xây dựng Đảng tại đơn vị mình.


  • 18/10/2021 07:00
  • Huyền Thương
  • 10056