Đảng ủy EVN: Chú trọng đổi mới, sáng tạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình nguồn và lưới điện; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu và quản trị doanh nghiệp; triển khai, ứng dụng hiệu quả thành tựu KHCN; xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh là những mục tiêu chủ yếu mà Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quyết tâm thực hiện trong năm 2019.

Cung ứng đủ điện cho đất nước

Dự báo, năm 2019, bên cạnh những thuận lợi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách như nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao, tình hình thời tiết, thủy văn có nhiều diễn biến khó lường. Giá than, giá khí cho sản xuất điện có thể phải điều chỉnh theo xu hướng tăng. Hệ thống truyền tải điện 500 kV Bắc - Nam tiếp tục phải truyền tải sản lượng điện cao. Việc thu xếp vốn đầu tư các công trình điện gặp nhiều vướng mắc..., trong khi lưới điện truyền tải 110-500 kV các khu vực miền Trung, miền Nam phải tiếp nhận một lượng lớn công suất từ các trang trại điện gió/mặt trời.  

Tuy nhiên, Đảng ủy EVN luôn xác định, nhiệm vụ lãnh đạo Tập đoàn cung ứng đủ điện cho đất nước, đảm bảo tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành các dự án nguồn và lưới điện theo đúng kế hoạch là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Để đạt được mục tiêu trên, trước mắt phải chủ động thực hiện các phương án cung ứng điện hợp lý, hiệu quả, khắc phục nhanh sự cố các tổ máy; đảm bảo huy động công suất khả dụng cao nhất đáp ứng điện cho mùa khô năm 2019, nhất là các nguồn nhiệt điện và thủy điện (tại miền Trung và miền Nam)…

Đảm bảo cung ứng đủ điện cho đất nước 

Đặc biệt, tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế, đưa vào vận hành có hiệu quả các ứng dụng công nghệ phục vụ vận hành thời gian thực; nâng cao giới hạn truyền tải điện Bắc-Nam. Phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp than, khí, đảm bảo đủ nhiên liệu cho phát điện. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ NN&PTNT, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, UBND các tỉnh có hồ thủy điện, xây dựng kế hoạch phối hợp đồng bộ, cụ thể trong vận hành và điều tiết nước các hồ thủy điện. Kiểm tra, đánh giá toàn diện các hồ, đập thủy điện, từ đó, có giải pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn các hồ đập trong mùa mưa lũ năm 2019.

Trong xây dựng các dự án, công trình nguồn và lưới điện, Đảng ủy Tập đoàn sẽ tăng cường lãnh đạo chuyên môn, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, chỉ đạo sát sao công tác sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu DNNN theo chủ trương của Đảng và Chính phủ. Kiên quyết chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện

Năm 2019, sẽ là một năm vận hành hệ thống điện quốc gia trong tình trạng rất căng thẳng, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết về “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” để lãnh đạo Tập đoàn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; vận hành hợp lý nguồn điện, lưới điện truyền tải và phân phối điện, thị trường điện, đảm bảo sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

Theo đó, Tập đoàn sẽ triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề của năm 2019 trong 5 lĩnh vực quan trọng: Vận hành hệ thống điện; điều hành giao dịch thị trường điện; phát điện; truyền tải điện; phân phối điện. Trong đó, thực hiện các giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, đảm bảo an ninh cung cấp điện, huy động hợp lý sản lượng các nhà máy điện trong hệ thống điện, đáp ứng các chỉ tiêu về độ lệch tần số, độ lệch điện áp; lập kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện trên cơ sở cân đối nguồn tài chính của Tập đoàn.

Đối với các nhà máy điện, cần nâng cao hệ số khả dụng, hoàn thành công tác sửa chữa, bảo dưỡng theo đúng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật tư, thiết bị, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Giao chỉ tiêu thời gian chạy máy tối thiểu của các nhà máy nhiệt điện cho các tổng công ty phát điện và các nhà máy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn.

Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, suất hao nhiệt, tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy sự cố, tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng, chất lượng điện phát lên lưới của từng nhà máy, năng suất lao động… theo kịp với các nước ASEAN 4.

Triển khai đồng bộ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý theo hướng chuyên môn hóa cao, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện nhiệm vụ đào tạo chuyên gia, tập trung vào các lĩnh vực tự động hóa, nhiệt điện, thí nghiệm điện, tư vấn xây dựng điện và quản lý dự án,... đáp ứng kịp thời yêu cầu của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Đảng bộ EVN khen thưởng trong năm 2018 

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Song song với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Vì vậy, trước khó khăn, thách thức ngày càng khốc liệt, Đảng ủy Tập đoàn, cấp uỷ các cấp cần tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng để mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên hiểu rõ và nắm vững tình hình và nhiệm vụ mới, làm cơ sở để thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Tập đoàn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, không ngừng nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao tính gương mẫu, tự kiểm điểm trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị; tổ chức học tập, triển khai, thực hiện hiệu quả chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” theo hướng dẫn của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tiếp tục thực hiện kiện toàn mô hình tổ chức Đảng bộ Tập đoàn; lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể chính trị, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đi đôi với đánh giá đúng cán bộ, làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công tâm, khách quan, chính xác. Rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị chu đáo nguồn nhân sự để tiến hành đại hội Đảng các cấp, đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực cán bộ theo quy định của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tích cực đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là phòng chống tham nhũng; việc triển khai và thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Phối hợp với các ban tham mưu cho Đảng uỷ triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kiểm soát quyền lực ở các cấp theo đúng quy định.

Để làm tốt công tác đảng viên, Đảng ủy EVN sẽ chỉ đạo sát sao việc nâng cao chất lượng phát triển đảng và quản lý chặt chẽ đảng viên tại tất cả các tổ chức cơ sở đảng trong đảng bộ. Trong đó, chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đủ tiêu chuẩn, chất lượng là tiền đề xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất chính trị, năng lực lãnh đạo quản lý, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Tập đoàn trong thời kỳ mới. Thực hiện kiểm điểm, đánh giá thực chất chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, làm cơ sở để đánh giá cán bộ lãnh đạo, cán bộ  quản lý một cách khách quan, công tâm, chính xác.

Đảng ủy Tập đoàn tăng cường chỉ đạo các đoàn thể chính trị triển khai, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ các Nghị quyết chuyên đề mà Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể phải chủ động, sáng tạo, tập hợp đoàn kết, xây dựng các phong trào hành động cách mạng trong đoàn viên, công nhân viên, người lao động, lập thành tích cao nhất, thiết thực nhất hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện cách mạng Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN - Nguyễn Hữu Tuấn


  • 07/01/2019 02:37
  • Theo TCĐL Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 22113