Đảng ủy Công ty Thủy điện Ialy đã lãnh đạo đảm bảo vận hành an toàn, ổn định 3 nhà máy thủy điện tại Tây Nguyên

Đó là khẳng định của đồng chí Đặng Huy Cường - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội diễn ra ngày 12/6, tại Gia Lai.

Tham dự Đại hội có đồng chí Đoàn Bảy – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai); đại diện các Ban tham mưu của Đảng ủy EVN.

 

Tại Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ Công ty gồm 9 đồng chí;

Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ Công ty đã bầu BTV gồm 3 đồng chí;

Đồng chí Đoàn Tiến Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tiếp tục được tín nhiệm được bầu là Bí thư Đảng ủy Công ty;

Đại hội đã bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Huy Cường - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV EVN cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết không thuận lợi; thủy văn ngày càng khốc liệt và biến động bất thường; địa bàn quản lý rộng nằm ở vùng sâu, vùng xa của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, Đảng ủy Công ty Thủy điện Ialy đã lãnh đạo công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất - vận hành ổn định các nhà máy (Ialy, Sê San 3, Pleikrông), góp phần cùng Tập đoàn đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân tại địa phương và các tỉnh khu vực Tây Nguyên nói riêng.

Sản lượng điện sản xuất của công ty trong 5 năm vừa qua đều vượt kế hoạch Tập đoàn giao. Tổng sản lượng điện giai đoạn từ 2015 đến 2019 đạt hơn 23 tỷ kWh, đạt 102,99% so với kế hoạch được giao. Suất sự cố và thời gian dừng máy do sự cố, hệ số khả dụng tổ máy luôn thấp hơn kế hoạch giao của Tập đoàn.

Đồng chí Đặng Huy Cường - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn và các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai nhiều biện pháp để giáo dục chính trị và lãnh đạo công tác tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong công ty. Đảng bộ Công ty đã làm tốt công tác đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát của đảng; quan tâm, tạo điều kiện xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Trong đó 100% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, 97% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp đảng viên mới vượt kế hoạch đề ra (tỉ lệ 104% so với kế hoạch).

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Đặng Huy Cường đề nghị Đảng bộ Công ty cần tiếp tục đổi mới trong việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn cũng như của Đảng bộ Công ty, để nghị quyết đi vào cuộc sống; cần triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo quản lý. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ cần quán triệt sâu sắc mục tiêu và thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu của Tập đoàn gắn với những nhiệm vụ của công ty; tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; có các giải pháp và quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh EVN giao từ năm 2020 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với EVNPSC, EVNICT để triển khai công tác bảo dưỡng sữa chữa theo RCM từ năm 2021 như chỉ đạo của EVN. Đảm bảo đời sống tinh thần, vật chất cho CBCNV; ổn định việc làm, cải thiện đời sống người lao động trên cơ sở tăng năng suất lao động.

Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, Đảng ủy Công ty cần lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ cấu lại doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào quá trình vận hành, quản lý kỹ thuật nhà máy.

Các đại biểu dự Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công ty cần chú trọng công tác đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa theo chủ trương của Tập đoàn; tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công việc ở các đơn vị, kịp thời uốn nắn những thiếu sót và những biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên.

“Đó là những vấn đề cốt lõi không những tại Đại hội này, mà cả nhiệm kỳ các đảng viên tại Đảng bộ cần tập trung bàn bạc thảo luận, tìm ra giải pháp triển khai thực hiện”, đồng chí Đặng Huy Cường đề nghị.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Đoàn Tiến Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã lãnh đạo công ty thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị hàng năm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V đề ra. Sau 20 năm hoạt động, đến nay công ty đã sản xuất được hơn 85 tỷ kWh hiệu quả, an toàn, liên tục; luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh do Tập đoàn giao.

Trong đó đã xây dựng Đảng bộ Công ty nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động, chuyển trọng tâm từ “học tập” sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng viên toàn Đảng bộ; triển khai việc kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng hàng năm cho tất cả các đảng viên trong Đảng bộ, tỷ lệ đạt 100%; lãnh đạo và đẩy mạnh giáo dục đối tượng Đảng, kết nạp 25/24 đảng viên mới trong nhiệm kỳ (vượt chỉ tiêu 01 đảng viên).

Về chỉ tiêu về công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công ty đạt 05/05 chỉ tiêu. Trong đó hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh do Tập đoàn giao hàng năm; tổ chức bộ máy quản lý để điều hành công ty hiệu quả theo sắp xếp doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; xây dựng và nâng cao nhận thức chính trị, văn hoá doanh nghiệp, an ninh quốc phòng, năng lực quản lý doanh nghiệp và nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng môi trường làm việc tốt, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho CBCNV.

Đại diện BTV Đảng ủy EVN, huyện ủy Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy nhiệm kỳ 2020-2025 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp với Chiến lược phát triển công ty, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Trong đó 100% cán bộ quản lý và quy hoạch được đào tạo đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm; 100% cán bộ bắt buộc tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cũng như kỹ năng quản lý.

Thực hiện việc quản lý vận hành sản xuất điện 3 nhà máy đạt và vượt  kế hoạch EVN giao hàng năm. Phối hợp đảm bảo an toàn trong thi công dự án nhà máy Ialy mở rộng và thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả. Thực hiện nhiệm vụ điều tiết và quản lý hồ chứa với tiêu chí an toàn, hiệu quả trong sử dụng nguồn nước theo đúng quy trình do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ đảng viên, người lao động có năng lực chuyên môn và vững vàng về chính trị, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Xây dựng và giữ vững mối quan hệ tốt với chính quyền và nhân dân địa phương. Đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội trên địa bàn. Xây dựng môi trường làm việc tốt và đảm bảo thu nhập ổn định, đảm bảo đời sống cho người lao động.