Đảng ủy Công ty Mua bán điện cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên

Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Công ty Mua bán điện (EVNEPTC). Hội nghị diễn ra chiều 4/1, tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, những kết quả đạt được của Đảng ủy EVNEPTC trong năm 2021 trong công tác xây dựng đảng cũng như thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Năm 2021, Đảng ủy EVNEPTC đã hoàn thành 37/37 nội dung chương trình công tác năm theo kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị được chú trọng, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ EVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cũng trong năm 2021, Đảng bộ EVNEPTC kết nạp 2 đảng viên (đạt 100% so với chỉ tiêu đề ra); công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đảm bảo chương trình, nội dung theo kế hoạch ra; công tác dân vận của Đảng, chăm lo xây dựng các đoàn thể trong cơ quan vững mạnh; các phong trào hoạt động, phong trào thi đua được tổ chức có hiệu quả...

Bên cạnh đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nhưng Đảng ủy EVNEPTC đã tập trung chỉ đạo sát sao mọi mặt công tác của đơn vị, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên cơ sở thượng tôn pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty và EVN.

Lãnh đạo Đảng ủy EVNEPTC trao Giấy khen của Đảng bộ công ty cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Bước sang năm 2022, với nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn yêu cầu Đảng ủy Công ty Mua bán điện xây dựng Nghị quyết chuyên đề đối với các nhiệm vụ trọng tâm, đánh giá những khó khăn, thách thức để có những giải pháp quyết liệt, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ. Song song đó, Đảng bộ Công ty Mua bán điện cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng, trong đó chú trọng công tác phát triển đảng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát để nắm vững nghiệp vụ, quy trình; chỉ đạo tổ chức phổ biến, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” theo các mục tiêu và định hướng cụ thể, phù hợp thực tiễn công tác của công ty.

Đảng ủy EVNEPTC cũng cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chuyên môn được EVN giao như: thực hiện tốt các hợp đồng mua bán điện với các đơn vị phát điện, các tổng công ty điện lực; hợp đồng dịch vụ truyền tải điện; hợp đồng xuất nhập khẩu điện năng; thực hiện tốt các nhiệm vụ về chào giá trên thị trường điện; chỉ đạo công ty, các tổ chức đoàn thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo nguồn thu nhập cho CBCNV. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ EVN tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo công ty và sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng bộ Công ty Mua bán điện sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, sáng tạo, đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị trong năm 2022.


  • 04/01/2022 05:13
  • Mai Hương
  • 3749