Đảng ủy Cơ quan EVN hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2020

Đó là khẳng định của đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan EVN năm 2020. Hội nghị diễn ra chiều 7/12, tại Hà Nội.

Hội nghị kiểm điểm của BCH Đảng bộ Cơ quan EVN

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Cơ quan EVN trong năm 2020. Để làm tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí Dương Quang Thành đề nghị BCH Đảng bộ Cơ quan EVN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên khắc phục khó khăn, tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan, Đảng bộ Tập đoàn đã đề ra. Đặc biệt cần đẩy mạnh và đi đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành, quản trị doanh nghiệp.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính xác, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cấp ủy cấp trên đến các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, nhất là đối với cấp chi bộ. Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động và phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng của các tổ chức đoàn thể theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/ĐU, ngày 15/11/2018 của Đảng ủy EVN.

Năm 2020, Đảng ủy Cơ quan đã ban hành Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử của đất nước, của ngành Điện, đồng thời triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương và cấp ủy cấp trên đến các chi bộ trực thuộc; xây dựng các nội dung sinh hoạt chuyên đề, các buổi nói chuyện thời sự gắn với việc triển khai nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đảng ủy Cơ quan đã thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của BCH; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai, thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền được toàn Đảng bộ quan tâm, coi trọng và tăng cường thực hiện. Công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và việc học tập Nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc, nội dung, hình thức được cải tiến, đổi mới. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện nghiêm túc; công tác phát triển Đảng, quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Cơ quan EVN đã tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn, lãnh đạo Tập đoàn kế hoạch, sản xuất kinh doanh, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định hệ thống điện góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tham mưu công tác đầu tư xây dựng đạt được kết quả quan trọng, các công trình trọng điểm, cấp bách được đưa vào vận hành kịp thời.

Tham mưu công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp đạt tiến độ đề ra; từng bước nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ; công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Tham mưu, hoàn thành tốt công tác truyền thông, quan hệ cộng đồng; công tác ứng dụng khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế; văn hóa doanh nghiệp đạt kết quả đáng ghi nhận 


  • 07/12/2020 04:32
  • Xuân Tiến
  • 1742