Đảng ủy Cơ quan EVN: Phát huy vai trò đầu não trong Tập đoàn

Đó là chỉ đạo của đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Cơ quan EVN. Hội nghị diễn ra chiều 26/12, tại Hà Nội.

Cùng dự Hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn; Anh hùng lao động Thái Phụng Nê – nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy Cơ quan EVN trong năm 2019. Đảng ủy Cơ quan EVN đã lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tập đoàn để đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; cơ bản đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện, lưới điện theo tiến độ được duyệt; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Cơ quan EVN đã làm tốt công tác lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII được Đảng uỷ Cơ quan EVN triển khai theo hướng hiệu quả, thiết thực.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ của năm 2020, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu Đảng ủy Cơ quan EVN triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn đến từng chi bộ trong Cơ quan và xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện có hiệu quả nhất. Cùng với đó, cần có kế hoạch cụ thể, chi tiết trong việc tổ chức đại hội chi bộ thuộc Cơ quan EVN hướng đến Đại hội Đảng bộ Cơ quan EVN trong tháng 3/2020.

Ngoài ra, Đảng bộ Cơ quan EVN cần tiếp tục gương mẫu, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Tập đoàn.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Cơ quan EVN cần tập trung tham mưu cho Tập đoàn thực hiện 2 nhiệm vụ gồm: Đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đảm bảo cân đối tài chính. Bên cạnh đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi mặt hoạt động và tiếp tục triển khai xây dựng, thực thi văn hóa doanh nghiệp trong Cơ quan Tập đoàn.

Nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2019 được nhận Giấy khen của Đảng ủy Cơ quan EVN

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, đồng chí Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng giám đốc EVN, Bí thư Đảng ủy Cơ quan EVN cho biết, trong năm 2020, Đảng ủy Cơ quan EVN sẽ tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn để chỉ đạo các đơn vị vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân; tham mưu các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các dự án điện.

Tham mưu đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành Điện của Chính phủ; tham mưu các giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Lãnh đạo tham mưu thực hiện toàn diện và hiệu quả chủ đề năm 2020 “Tập trung hoàn thành toàn điện Kế hoạch 5 năm 2016-2020”. Chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong kế hoạch 5 năm 2016-2020, tiếp tục phấn đấu tốt hơn nữa đối với các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đạt và vượt so với đề ra trong kế hoạch 5 năm.

Tổ chức thực hiện và ứng dụng mạnh mẽ, triệt để, hiệu quả các thành tựu công nghệ của cuộc CMCN4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN và các đơn vị thành viên, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động trong toàn Tập đoàn.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan EVN Nguyễn Tài Anh cho biết sẽ tổ chức triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy Tập đoàn; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tương tưởng cho các đảng viên và cán bộ công nhân viên trong Cơ quan Tập đoàn; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.


  • 26/12/2019 11:00
  • Xuân Tiến
  • 6828