Đảng bộ EVNNPT hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao trong năm 2020

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). Hội nghị diễn ra sáng ngày 18/1, tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết: Năm 2020, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tập đoàn, cùng với sự chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, năm 2020, Đảng bộ EVNNPT đã lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong lĩnh vực đầu tư, truyền tải điện, góp phần tích cực vào sự thành công của Tập đoàn. “Với những nỗ lực và kết quả đạt được, Đảng bộ Tổng công ty đã được Đảng ủy Tập đoàn khen thưởng đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020”, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn cho biết.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN - Nguyễn Hữu Tuấn trao Giấy khen của Đảng ủy EVN cho những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị Đảng bộ EVNNPT trong năm 2021 cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty, gắn với sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động; Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ quản trị cấp cao, vai trò trách nhiệm người đứng đầu.

Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Tập đoàn và của đơn vị 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai các giải pháp, công nghệ tiên tiến trong đầu tư, xây dựng công trình, đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong quản trị doanh nghiệp, phấn đấu cùng Tập đoàn hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết về “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới. Quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng và đề ra các biện pháp, cách thức hoạt động để nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ giúp việc của Đảng ủy, trong quá trình đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp.

Lãnh đạo Đảng ủy EVNNPT trao Giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty cho những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT cho biết: Năm 2021, Đảng ủy EVNNPT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên thi đua sản xuất, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đồng thời đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu để lãnh đạo, thực hiện trong năm 2021, lấy đó làm mốc khởi đầu thuận lợi cho thực hiện các chỉ tiêu giai đoạn 5 năm 2021 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng đề nghị các tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Đảng bộ quán triệt, triển khai các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra trong Báo cáo tổng kết năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Một số chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ EVNNPT năm 2021:

- Triển khai tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cấp ủy cấp trên đạt 90% đối tượng được triệu tập tham dự.

- Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

- Phấn đấu 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Kết nạp 70 đảng viên mới, trong đó phấn đấu 50% là đoàn viên thanh niên.

- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.