Đảng bộ EVNNLDC hoàn thành toàn diện các mặt công tác

Chiều 7/1, tại Hà Nội, tham dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Trung tâm Điều hộ Hệ thống Điện Quốc gia (EVNNLDC), đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương Đảng bộ EVNNLDC đã có đóng góp quan trọng vào thành công chung của Đảng bộ EVN trong năm 2021.

Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn ghi nhận, năm 2021, vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Đảng bộ EVNNLDC đã thực hiện tốt các mặt công tác; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng. Trong đó, công tác phát triển Đảng được quan tâm, chú trọng. Đảng bộ EVNNLDC đã kết nạp 8 đảng viên, đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đảm bảo chương trình, kế hoạch. Công tác dân vận của Đảng, chăm lo xây dựng các đoàn thể, các phong trào hoạt động, phong trào thi đua được tổ chức có hiệu quả.

Đặc biệt, Đảng ủy EVNNPC đã phát huy vai trò trong chỉ đạo, điều hành chính quyền và các đoàn thể hoàn thanh tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng chỉ tiêu, kế hoạch được giao; vận hành an toàn, hiệu quả và kinh tế hệ thống điện, thị trường điện trong bối cảnh nguồn năng lượng tái tạo tăng cao, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ EVNNLDC

Chú trọng xây dựng Đảng

Xác định năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu của kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021-2025, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị Đảng ủy EVNNLDC tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng; tăng cường, chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh, trong đó thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Vũ Xuân Khu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc EVNNLDC trao Giấy khen của Đảng ủy trung tâm cho các chi bộ trong sạch, vững mạnh năm 2021

Đặc biệt, Đảng bộ EVNNLDC cần chỉ đạo tổ chức phổ biến, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả chủ đề năm 2022 của EVN “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” theo các mục tiêu và định hướng cụ thể, phù hợp thực tiễn công tác. Đồng thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy EVN, đồng chí Nguyễn Đức Ninh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc EVNNLDC cho biết, trong năm 2022, Đảng ủy EVNNLDC xác định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức, xây dựng Đảng; đảm bảo hoạt động của đoàn thể được lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt từ cấp Đảng ủy Trung tâm đến các cấp ủy trực thuộc. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVNNLC sẽ bám sát các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của EVN, từ đó chi tiết hóa trong các chương trình hành động, thường xuyên đôn đốc kiểm tra giám sát các chi bộ, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Đức Ninh, năm 2022, Đảng ủy EVNNLDC cũng đồng thời thực hiện chủ đề của trung tâm là “Vận hành hệ thống điện – thị trường điện ổn định, an toàn, minh bạch và tiếp tục nâng cao công tác quản trị” – góp phần đảm bảo hiệu quả tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh và chuẩn bị cho công tác chuyển đổi mô hình thành Công ty TNHH MTV.


  • 07/01/2022 05:29
  • Nghi Viên
  • 3424