Đảng bộ EVNICT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đặng Huy Cường – Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên HĐTV EVN dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Đảng ủy EVNICT đã hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền ngày càng thiết thực; công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ; công tác quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ngày càng được chú trọng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, thiết thực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

Đồng chí Đặng Huy Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV EVN biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy EVNICT trong năm 2021

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện và tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVNICT đã tập trung chỉ đạo sát sao mọi mặt công tác của đơn vị, đảm bảo hoàn thành 100% các chỉ tiêu EVN giao trong việc quản lý vận hành các hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng và an ninh bảo mật, phục vụ tốt, hiệu quả công tác điều hành sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Công tác hỗ trợ người dùng và vận hành hệ thống văn phòng điện tử luôn kịp thời và nhanh nhạy; các hệ thống phần mềm đã bao phủ phần lớn các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn và bổ sung kịp thời các tính năng tiện ích, đặc biệt trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Công tác phòng chống tham nhũng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công tác truyền thông, xây dựng văn hoá doanh nghiệp đã hoàn thành được nhiệm vụ và mục tiêu của năm.

Lãnh đạo Đảng ủy EVNICT trao giấy khen của Đảng bộ cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Đồng chí Đặng Huy Cường – Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên HĐTV EVN biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Đảng ủy EVNICT trong năm 2021. Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025, cũng là năm chủ chốt để hoàn thành Đề án chuyển đổi số của toàn EVN. Với vai trò là một đơn vị công nghệ của tập đoàn, đồng chí Đặng Huy Cường yêu cầu Đảng ủy EVNICT phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ tập đoàn giao. 

Đảng ủy EVNICT cần nêu cao vai trò của cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ về viễn thông dùng riêng, hạ tầng công nghệ thông tin và an ninh bảo mật; tích cực nghiên cứu đề xuất các giải pháp về tự động hóa; nỗ lực hoàn thiện các phần mềm dùng chung trong các lĩnh vực hoạt động của EVN; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới trong quản trị tại doanh nghiệp, góp phần cùng EVN hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số vào năm 2022...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Huy Cường, đồng chí Nguyễn Minh Khiêm - Bí thư Đảng ủy EVNICT cho biết, năm 2022, Đảng bộ EVNICT đặt mục tiêu nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng Đảng bộ EVNICT đoàn kết, thực hiện mục tiêu tổng quát, toàn diện về xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, phấn đấu xây dựng và phát triển EVNICT là đơn vị đầu mối của EVN trong nghiên cứu, xây dựng, triển khai và vận hành ổn định, tin cậy hệ thống hạ tầng số của EVN; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất công tác điều hành sản xuất và kinh doanh điện năng của EVN theo nguyên tắc công nghệ đi trước một bước, lấy người dùng làm trung tâm.


  • 31/12/2021 12:42
  • Nguyễn Thủy
  • 3831