Đảng bộ EVN được khen thưởng về tham gia tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có 1 tập thể và 2 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong tham gia tổ chức thành công Đại hội.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khen thưởng tổng số 16 tập thể và 92 cá nhân.

Đối với Đảng bộ EVN, các tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng gồm: Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 2 cá nhân là đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN (thứ 4 từ trái sang) thay mặt Đảng bộ EVN nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW

Đảng bộ EVN đã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các kế hoạch của Đảng ủy Khối DNTW về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III. Tại trụ sở Tập đoàn và các đảng bộ trực thuộc, công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối đảm bảo đầy đủ nội dung, thực hiện sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động. Việc tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức như: qua báo đài, internet, pa-nô, áp-phích, băng rôn, bảng điện tử, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc,..., phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng Đại hội.

Để đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Đảng bộ Khối, Đảng bộ Tập đoàn đã lấy ý kiến đóng góp của tất cả các đảng viên, tổ chức đảng trực thuộc về dự thảo văn kiện Đại hội của Đảng bộ Khối. Kết quả đã sàng lọc, tổng hợp và có những ý kiến đóng góp cô đọng, được đánh giá có giá trị cao trong các văn kiện Đại hội của Đảng ủy Khối.

Về việc thực hiện các quy định về giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy Khối và nhân sự tham gia bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã được Đảng bộ Tập đoàn triển khai đầy đủ quy trình, đúng quy định và yêu cầu của Tiểu ban Nhân sự Đảng ủy Khối. Hồ sơ của nhân sự được giới thiệu được chuẩn bị đầy đủ, đúng yêu cầu và hướng dẫn của Đảng ủy Khối.

Đảng ủy EVN cũng đã nỗ lực triển khai và đảm bảo mọi nguồn lực để hỗ trợ Đảng ủy Khối trong việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội, sẵn sàng về nhân lực và vật lực để phục vụ khi được yêu cầu.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN (đứng đầu từ trái sang) nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối

Về việc thi đua lập thành tích, công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ Tập đoàn đã phát động phong trào thi đua toàn Tập đoàn, lựa chọn các công trình tiêu biểu để gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Kết quả Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khen thưởng với 01 công trình được gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN (thứ 3 từ phải sang) nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối 

Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cho biết: Đại hội đã được tiến hành nghiêm túc, hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra, đảm bảo tiến độ, phát huy dân chủ, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm theo đúng các yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của năm 2020, đồng thời xây dựng, ban hành Nghị quyết công tác năm 2021 theo Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra và quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện…