Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình, ngày 5/1/2022, tại Thái Bình.

Theo đồng chí Tạ Trung Kiên – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình, năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong đó, Đảng ủy công ty đã tập trung chỉ đạo sát sao, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Điển hình như, sản lượng điện phát 3,656 tỷ kWh, đạt 102,1% so với kế hoạch năm; tỷ lệ điện tự dùng 10,2%/11,13%, tiết kiệm 0,93%. Năm 2021 là năm đầu tiên, công ty tiến hành đại tu tổ máy số 01. Công ty đã vượt qua khó khăn, phối hợp với EVNPSC hoàn thành công tác đại tu tổ máy, đưa vào vận hành vượt tiến độ 3 ngày so với kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Các nhiệm vụ khác về thực hiện chủ đề năm 2021, quản trị, cải cách hành chính, truyền thông, văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quản lý chất lượng, phòng chống dịch bệnh COVID-19 được quan tâm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đảm bảo kế hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn trao Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy EVN cho Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả rất đáng ghi nhận của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã đạt được trong năm 2021. Những kết quả nêu trên đã góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của cả Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Để hoàn thành các mục tiêu chung của Đảng ủy EVN năm 2022, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình cần tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ phù hợp với quá trình đổi mới doanh nghiệp; chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo chính trị và chuyên môn cho các cấp lãnh đạo, cán bộ quản lý,...

Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình trao Giấy khen của Đảng ủy Công ty cho những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn cũng yêu cầu Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình chỉ đạo tổ chức phổ biến, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chuyên môn được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.