Đảm bảo mục tiêu tích nước, phục vụ cấp điện mùa khô năm 2019

Tháng 12/2018, hệ thống điện sẽ khai thác tối ưu đồng thời thủy điện - nhiệt điện nhằm đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân; đảm bảo mục tiêu tích nước cuối năm 2018, phục vụ cấp điện mùa khô năm 2019.

Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các nhà máy điện nâng cao độ khả dụng, khẩn trương hoàn thành công tác sửa chữa theo đúng kế hoạch; chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của A0.

Ngoài ra, EVN cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, đặc biệt là hệ thống 500 kV Bắc – Nam trong điều kiện truyền tải cao cho miền Nam.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thủy điện, đảm bảo an toàn cho hạ du.

Theo dự kiến, sản lượng điện bình quân toàn hệ thống trong tháng 12/2018 đạt 609 triệu kWh/ngày; công suất phụ tải lớn nhất là 32.940 MW.

Trong tháng 11/2018, EVN đã khai thác đồng thời thủy điện – nhiệt điện, đảm bảo ràng buộc về yêu cầu cấp nước cho hạ du.

Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 18,46 tỷ kWh (trung bình 615,2 triệu kWh/ngày).

Trong đó, sản lượng ngày cao nhất đạt 648,2 triệu kWh; công suất cao nhất đạt gần 32.588 MW. 

Tập đoàn đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho hoạt động văn hóa xã hội, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương.

 


  • 04/12/2018 10:43
  • Nghi Viên
  • 20471