Đảm bảo cung cấp điện ổn định cho TP. HCM trước mùa nắng nóng

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp 500 kV-900 MVA trạm biếp áp 500 kV Cầu Bông (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh), nâng tổng công suất trạm lên 1.800 MVA (2 x 900 MVA).

Công trình có quy mô lắp đặt 1 máy biến áp 500/220/35kV - 900MVA (được đấu nối tổ hợp từ 03 máy biến áp 1 pha, công suất 300 MVA) và các thiết bị liên quan.

Dự án có tổng mức đầu tư 217 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á và vốn đối ứng do EVNNPT tự thu xếp. SPMB đại diện EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 thiết kế, Liên danh Công ty CP Xây lắp điện 1 và Công ty CP Alphanam E&C thi công, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.​

Việc đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp 500kV - 900MVA tại Trạm biến áp 500kV Cầu Bông sẽ chống quá tải cho máy biến áp 500kV - 900MVA hiện hữu, đồng thời giảm tải cho các Trạm biến áp 500kV Tân Định và Phú Lâm trong khu vực, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho TP. Hồ Chí Minh; tăng khả năng tiếp nhận công suất từ miền Bắc và miền Trung truyền tải cho miền Nam, góp phần tối ưu hóa chi phí vận hành hệ thống điện.