Đảm bảo cấp điện ổn định cho 635 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại phía Nam

635 điểm thi trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia năm 2022 đã và đang được các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) lập phương án đảm bảo điện. Thời gian thực hiện đảm bảo điện từ ngày 6/7- 9/7/2022.

Công nhân EVNSPC kiểm tra đảm bảo điện tại các địa điểm thi

Các công ty điện lực đã chủ động làm việc với ban chỉ đạo, các hội đồng thi trung học phổ thông tại địa phương để lập phương án đảm bảo điện. Đồng thời, nghiên cứu khảo sát địa điểm tổ chức thi, bố trí máy phát điện dự phòng nếu cần.

Từ ngày 6/7- 9/7/2022, EVNSPC không thực hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm phục vụ kỳ thi này, trừ trường hợp xử lý sự cố hoặc trường hợp bất khả kháng.

Các công ty điện lực tổ chức ca kíp trực xử lý sự cố, sửa chữa điện trong thời gian diễn ra kỳ thi; chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện di chuyển, máy phát điện diesel dự phòng để nhanh chóng xử lý nếu có sự cố xảy ra.

Bên cạnh đó, trong quá trình làm nhiệm vụ, các đơn vị thành viên EVNSPC cũng tuyệt đối thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng của địa phương. 


  • 05/07/2022 02:15
  • PV
  • 5566