Đảm bảo cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2021 tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam

Thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), các công ty điện lực tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam chủ động lập phương án đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh năm 2021.

EVNSPC sẽ đảm bảo điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2021 cuả các tỉnh, thành phố phía Nam - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo đó, các công ty điện lực thành viên của EVNSPC chủ động làm việc và phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi trung học phổ thông tại địa phương để nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu cấp điện, lập phương án và tổ chức bảo cấp điện cho các địa điểm ra đề thi; in sao đề thi; địa điểm tổ chức coi thi, chấm thi. 

Tại địa điểm ra đề thi và in sao đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố, các đơn vị Điện lực phải cấp điện liên tục 24/24 giờ.

Tổng công ty cũng cho biết, từ 6/7 đến hết ngày 9/7, không thực hiện cắt điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi tại địa phương, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Các đơn vị điện lực thuộc EVNSPC tổ chức trực xử lý sự cố, sửa chữa điện trong thời gian diễn ra kỳ thi tại các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi.

Hiện nay, EVNSPC tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung phòng, chống dịch COVID-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hướng dẫn phòng dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng địa phương trong quá trình làm nhiệm vụ cấp điện.


  • 02/06/2021 10:11
  • Ngọc Tuấn
  • 4060