Đảm bảo cấp điện cho khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang)

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa nghiệm thu đóng điện TBA 110 kV Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), đảm bảo cấp điện ổn định cho hơn 20 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Quang Châu.

Trạm biến áp 110 kV Quang Châu được xây dựng gồm 3 MBA công suất 40 MVA - 110/22 kV và 11 xuất tuyến 22 kV. Giai đoạn đầu đã lắp đặt 1 máy biến áp và 6 xuất tuyến, với tổng kinh phí 84 tỷ đồng. Các hạng mục còn lại (giai đoạn 2) dự kiến triển khai trong cuối năm 2017.

Cùng với việc đảm bảo cấp điện ổn định cho hơn 20 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Quang Châu, Trạm biến áp 110 kV Quang Châu còn tạo liên kết mạch vòng trong cấp điện giữa 4 TBA 110 kV Quang Châu, Đình Trám, Vân Trung và Song Khê - Nội Hoàng, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải ngày càng cao tại các khu công nghiệp ở địa phương. 

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã có 11 trạm biến áp 110 kV, trong đó có 4 TBA nằm tại 4 khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho các doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang.


  • 20/06/2017 09:57
  • Trần Thống