Đảm bảo cấp điện cho bệnh viện điều trị COVID-19 ở huyện Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh)

Thành phố Hồ Chí Minh đã mở thêm bệnh viện điều trị COVID-19 tại huyện Cần Giờ. Công ty Điện lực Duyên Hải (thuộc Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh - EVNHCMC) đã khẩn trương hoàn thành các phương án đảm bảo cung cấp điện cho bệnh viện.

Công nhân PC Duyên Hải kiểm tra hệ thống điện cấp cho bệnh viện điểu trị COVID-19 

Để đáp ứng nhu cầu tăng cường các trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác điều trị, Công ty Điện lực Duyên Hải đã kiểm tra và lập các phương án đảm bảo cung cấp điện. Cụ thể, bệnh viện sẽ được cấp điện bởi 2 nguồn điện, gồm nguồn điện chính là trạm biến áp 22kV công suất 1.850kVA và nguồn dự phòng là máy phát điện 800kVA.

Công ty Điện lực Duyên Hải đã chuẩn bị các phương án xử lý tình huống như thực hiện chuyển tải trạm nếu xảy ra sự cố trạm đầu nguồn, chuyển tải tuyến dây nếu xảy ra sự cố tuyến dây cấp điện trung thế, để không bị gián đoạn cung cấp điện cho bệnh viện. 

Trước đó, Công ty Điện lực Duyên Hải đã hoàn thành các công trình và phương án đảm bảo cung cấp điện cho các cơ sở phòng chống COVID-19 trên địa bàn gồm: Bệnh viện huyện Nhà Bè, khu cách ly tập trung tại xã Phú Xuân (huyện Nhà Bè) và tại Bệnh viện Cần Giờ cũ.


  • 17/03/2020 04:37
  • Việt Anh
  • 6666