Đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019

Sáng 21/10, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo trước Quốc hội. Nguồn ảnh: VGP

Một trong những kết quả nổi bật năm 2019 là Chính phủ điều hành đảm an ninh năng lượng; phát triển mạnh các dự án năng lượng tái tạo. Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Cùng với đó, môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tập trung đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí, hỗ trợ tiếp cận thị trường và các nguồn lực. 

Khoa học công nghệ được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển mạnh. Cùng với đó, Chính phủ chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị và thúc đẩy liên kết vùng.

Năm 2020, Chính phủ đề ra nhiệm vụ: Tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo mọi thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế mạnh mẽ, thực chất hơn. Thực hiện nghiêm việc cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy vai trò của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường với số lượng, cơ cấu ngành nghề hợp lý; có cơ chế phù hợp thu hút, trọng dụng nhân tài. Phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học công nghệ và phát huy vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp là trung tâm...