Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc, ngày 20/10 tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tổng số đại biểu chính thức dự Đại hội có 293 đại biểu, đại diện gần 82.000 đảng viên của 35 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất  vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Khai mạc Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cho biết, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2016 đến năm 2019 của 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương có sự tăng trưởng tốt. Tổng doanh thu tăng 38%; hiệu quả hoạt động tăng mạnh, lợi nhuận trước thuế tăng 60,8%; nộp ngân sách nhà nước tăng 24%; bảo toàn vốn chủ sở hữu và tăng 18,9%; bảo đảm thu nhập, việc làm cho trên 725.000 lao động.

Đoàn đại biểu Đảng bộ EVN dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 chụp ảnh cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị… đi đầu thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp đã góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và tiêu dùng xã hội về điện, than, dầu khí, may mặc…

Trong năm 2020, cùng cả nước chống đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã thực hiện nhiệm vụ giải cứu đồng bào từ các vùng dịch trên thế giới; cung cấp hoá chất, vật tư, thiết bị phòng chống dịch; đặc biệt, thực hiện miễn, giảm các loại phí, giá dịch vụ, sản phẩm để ổn định thị trường, hỗ trợ đời sống nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế với tổng giá trị trên 24.000 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp nhà nước trong Khối tiếp tục đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Trong 5 năm qua, tổng kinh phí hỗ trợ triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên 9.000 tỷ đồng, đồng thời nhận hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp cho 54/62 huyện nghèo trong cả nước.

Cùng với đó, công tác phát triển đảng viên bảo đảm chất lượng. Đến tháng 6/2020, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 16.170 đảng viên, trong đó, 28,62% là công nhân lao động trực tiếp sản xuất; 54,5% đảng viên mới kết nạp là đoàn viên; 32,6% là nữ; 72% đảng viên có trình độ đại học trở lên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được coi trọng, thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của doanh nghiệp theo Quy định 69-QĐ/TW được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, bước đầu đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, cấp ủy đảng. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, phát huy dân chủ trong doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của Đảng bộ Khối DNTW trong nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác xây dựng Đảng bộ và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, 5 năm qua, với tinh thần đoàn kết, thực hành dân chủ, phát huy trí tuệ, đổi mới sáng tạo, xiết chặt kỷ cương, thống nhất hành động, Đảng bộ Khối DNTW đã có bước trưởng thành toàn diện; nắm vững và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đóng góp xứng đáng vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội đất nước, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng nhấn mạnh một số vấn đề để đại biểu thảo luận, góp phần làm rõ hơn tình hình, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ. Đồng chí tin tưởng, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Khối sẽ có những bước chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ, có những mũi nhọn đột phá cả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, lập nhiều thành tích mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xứng đáng với vai trò nòng cốt, dẫn dắt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 45 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo chương trình Đại hội, ngày mai 21/10, Đại hội công bố kết quả bầu đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; vinh danh các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cũng trong ngày mai, Ban chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ ra mắt Đại hội.

Evn.com.vn tiếp tục cập nhật.