Đại hội Đảng bộ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 lần thứ I: Đoàn kết, đổi mới và hành động

Ngày 12/6, tại Ninh Thuận đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ EVN Nguyễn Hữu Tuấn đã tham dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Đại hội Đảng bộ NMNĐ Vĩnh Tân 4 lần I đã bầu:

  • 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Nhà máy.
  • Đồng chí Vũ Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ Nhà máy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phạm Đình Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Nhà máy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ Nhà máy nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  • 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ EVN ghi nhận, tuy mới thành lập hơn 1 năm, Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4 đang trong kỳ bảo hành, đồng bộ thiết bị dây chuyền sản xuất, lại phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong việc ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy và đào tạo nguồn nhân lực, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và ban lãnh đạo, nhà máy đã nỗ lực đạt nhiều thành tích.

Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức quần chúng trong hệ thống chính trị của Đảng bộ Nhà máy bước đầu được chú trọng, hiệu quả được nâng lên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được củng cố. Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ từng bước được củng cố theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Nhà máy đã lãnh đạo nhà máy đảm bảo duy trì sản xuất điện an toàn, hiệu quả, liên tục, đáp ứng sản lượng điện cho hệ thống điện, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Năm 2019, sản lượng điện sản xuất đạt 7,79 tỷ kWh. Đến thời điểm này, suất tiêu hao than đã giảm hơn một nửa so với năm 2019; thực hiện tốt công tác đảm bảo môi trường.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu tại Đại hội

Nhà máy cũng đã hoàn thành công tác thử nghiệm và tiếp nhận bàn giao vận hành thương mại tổ máy Vĩnh Tân 4 mở rộng trước kế hoạch 3 tháng. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự trên địa bàn và trụ sở làm việc của nhà máy. Qua đó, góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân.

Ghi nhận những thành quả đó, năm 2019, Nhà máy đã được Đảng ủy Tập đoàn công nhận danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Đảng bộ Nhà máy được Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn công nhận đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn chỉ đạo, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Nhà máy cần xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa then chốt để nhà máy hoàn thành nhiệm vụ được giao. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Nhà máy cần quán triệt sâu sắc mục tiêu và thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu của Tập đoàn.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ NMNĐ Vĩnh Tân 4 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Đại hội, đồng chí Vũ Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ tập trung nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy dân chủ, lãnh đạo hệ thống chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, phát huy nội lực và sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ đảng viên và CBCNV để vận hành tốt các tổ máy, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2020 và các năm tiếp theo với tiêu chí: cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ EVN Nguyễn Hữu Tuấn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ NMNĐ Vĩnh Tân 4 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Để thực hiện mục tiêu này, Đảng ủy Nhà máy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị, đảng viên và quần chúng luôn nêu cao tính chủ động, sáng tạo trong công tác; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, từng bước hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của nhà máy, chú trọng công tác đảm bảo môi trường. Đồng thời, tổ chức sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng nhân lực. Cùng đó, thực hiện các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, an toàn trật tự tại khu vực nhà máy.

Một số mục tiêu, chỉ tiêu của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Công tác xây dựng Đảng:

- Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

- Phát triển ít nhất 50 đảng viên mới trong nhiệm kỳ (mỗi năm tăng 10% so với số đảng viên đầu nhiệm kỳ);

- Xây dựng Đảng bộ Nhà máy đạt danh hiệu “Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ” liên tục các năm trong nhiệm kỳ.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Sản lượng điện bình quân hàng năm đạt trên 11 tỷ kWh. Sản xuất an toàn, hiệu quả đi đôi với việc bảo vệ môi trường.

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được EVN giao trong các năm kế hoạch, đặc biệt chỉ tiêu sản lượng điện sản xuất, suất tiêu hao than, dầu.

- Tiếp nhận, quản lý vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1,2 & 3 theo chỉ đạo của EVN.

- Hoàn thành chuyển đổi Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sang loại hình Công ty TNHH MTV theo kế hoạch của các cấp có thẩm quyền. Kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức Nhà máy phù hợp với đề án chuyển đổi của Tập đoàn…