Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý dự án Điện 2: Phát huy trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo

Ngày 20/5, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB2) lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc EVN dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc EVN chỉ đạo tại Đại hội

Hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị

 Đảng bộ EVNPMB2:

 - Ngày 8/1/2019, Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết  định số 944-QĐ/ĐU thành lập Đảng bộ Ban quản lý dự án Điện 2.

 - Đảng bộ gồm 5 chi bộ trực thuộc với tổng số đảng viên hiện nay là 71 đồng chí.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Minh – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc EVNPMB2 cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, toàn Đảng bộ EVNPMB2 đã phát huy cao tinh thần đoàn kết nhất trí, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, đổi mới, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong đơn vị. Việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện đồng bộ với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, có nhiều đổi mới, thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả hơn; hoạt động của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra được đẩy mạnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Đảng bộ chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt ở những dự án có tình hình an ninh trật tự phức tạp, công tác đền bù giải phóng mặt bằng khó khăn. Công tác dân vận gắn với công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ EVNPMB2 phát triển vững mạnh.

Kết quả trong nhiệm kỳ, Đảng bộ EVNPMB2 được Đảng uỷ Tập đoàn công nhận danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ EVNPMB2 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ đã bám sát và cụ thể hoá mục tiêu, kế hoạch, chương trình công tác của Đảng bộ. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các ban điều hành dự án phối hợp triển khai thực hiện các kế hoạch, Nghị quyết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án và các mặt công tác khác. Trong đó, đã tái khởi động các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (Fs) dự án NMTĐ Ialy mở rộng; khởi công dự án Điện mặt trời Sê San 4; triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị đầu tư nhiều dự án nguồn, lưới quan trọng của EVN…

Đoàn kết, sáng tạo vượt qua các thách thức

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc EVN chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, cùng toàn thể CBCNV EVNPMB2 với những kết quả đã đạt được. Mặc dù mới thành lập hơn 1 năm, nhưng Đảng bộ EVNPMB2 đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng; lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của EVNPMB2.

Đồng chí Trần Đình Nhân nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng bộ EVNPMB2 cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, đặc biệt, quan tâm thực hiện công tác chính trị tư tưởng. Duy trì đều đặn và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ, tạo không khí trao đổi cởi mở, giữ vững đoàn kết nội bộ.

Đảng bộ EVNPMB2 cũng cần tập trung làm tốt công tác cán bộ, với nhiệm vụ chính yếu nhất là xây dựng bộ máy, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, có phẩm chất đạo đức, thể hiện tốt qua hiệu quả công việc, có uy tín,... để bổ nhiệm cán bộ.

Với nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ EVNPMB2 cần lãnh đạo đơn vị xây dựng và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ gắn liền với kế hoạch phát triển của Tập đoàn. Theo đó, Ban EVNPMB2 cần tập trung vào nhiệm vụ triển khai các dự án điện do EVN giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần cùng Tập đoàn thực hiện nhiệm vụ cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc EVN và đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, các Ban chuyên môn EVN tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ EVNPMB2 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đặc biệt, việc thực hiện mục tiêu đưa vào vận hành Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Quảng Trạch 1 trong năm 2025 là vô cùng khó khăn, đồng chí Trần Đình Nhân yêu cầu Đảng bộ EVNPMB2 phải lãnh đạo đơn vị vượt qua các thách thức, trước hết làm tốt công tác đấu thầu và các công tác liên quan, bám công trường, thúc đẩy tiến độ công việc. Đồng thời, phải củng cố, nâng cao năng lực bộ máy lãnh đạo, chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực, phát huy sự sáng tạo của đội ngũ CBCNV trong Ban.

Tại Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ EVNPMB2  gồm 7 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ EVNPMB2, đồng chí Nguyễn Văn Thành – Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2018 - 2020, Giám đốc EVNPMB2 tiếp tục được BCH tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Ban nhiệm kỳ 2020 - 2025. BCH cũng đã bầu ra Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 – 2025.


  • 20/05/2020 01:51
  • N.H
  • 13511