Đại hội Công đoàn NPMB: Bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí

Đại hội Công đoàn Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB) lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn NPMB đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ người lao động như: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại với người lao động, đảm bảo thực hiện chế độ, chính sách để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động...

Bên cạnh đó, Công đoàn NPMB phối hợp chuyên môn chăm lo, hỗ trợ cho người lao động và hoạt động xã hội như đóng góp cho Quỹ tương trợ xã hội EVNNPT, Quỹ phòng chống COVID-19 quốc gia, giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; chi hỗ trợ đoàn viên công đoàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19...

Chủ tịch Công đoàn EVNNPT – Trịnh Tuấn Sơn (thứ 3 từ trái sang) và Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPMB - Hoàng Văn Tuyên (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn NPMB nhiệm kỳ 2023-2028

Trong nhiệm kỳ, NPMB đã đăng ký 23 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật và đã được Hội đồng sáng kiến EVNNPT công nhận và đưa vào áp dụng vào thực tiễn; tích cực vận động và tham gia các phong trào “Thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trịnh Tuấn Sơn – Chủ  tịch Công đoàn EVNNPT đánh giá nhiệm kỳ 2018 – 2023 dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức về kinh tế- xã hội nhưng Ban chấp hành Công đoàn NPMB đã hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra. Trong đó hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp. Công tác bình đẳng giới được thực hiện tốt với số lượng nữ CBCNV chiếm 50% trong Ban Chấp hành Công đoàn, môi trường làm việc thân thiện.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Trịnh Tuấn Sơn đề nghị Công đoàn NPMB tiếp tục sát cánh cùng chuyên môn phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động gắn liền với hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn; đẩy mạnh đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị với các nội dung có lợi hơn cho đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật; phối hợp tốt với chuyên môn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, kiến nghị; giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của người lao động thông qua hội nghị người lao động.

Tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPMB ghi nhận và đánh giá cao Công đoàn NPMB trong nhiệm kỳ qua dù đối mặt với nhiều khó khăn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, đảm bảo đời sống người lao động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị EVNNPT giao NPMB.

Đồng chí Hoàng Văn Tuyên đề nghị Công đoàn NPMB trong nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng; tập hợp, đoàn kết người lao động; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, doanh nghiệp với người lao động. Tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động học tập, nâng cao trình độ nhằm hoàn thành Đề án “Nâng cao năng lực các ban quản lý dự án trực thuộc EVNNPT”; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 chào mừng 15 năm thành lập EVNNPT, 42 năm thành lập NPMB, đặc biệt thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của EVNNPT là: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, gắn với đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển Văn hoá EVNNPT; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan qua sách báo, thảo luận, tập huấn…

Chủ tịch Công đoàn EVNNPT – Trịnh Tuấn Sơn (ảnh phải) tặng Cờ của Công đoàn EVNNPT cho đại diện Công đoàn NPMB

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn NPMB khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí. Tại phiên thứ nhất của ban chấp hành, đồng chí Lê Văn Khải – Chủ tịch Công đoàn NPMB khóa IX tiếp tục được tín nhiệm bầu Chủ tịch Công đoàn NPMB khóa X.


  • 20/03/2023 05:00
  • Chiến Thắng
  • 3480