Đà Nẵng tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện giai đoạn 2021-2025

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch số 150/KH-UBND tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2021-2025 trên toàn địa bàn với mục tiêu đạt mức tiết kiệm điện tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ hằng năm với những đối tượng và mục tiêu cụ thể.

Mục tiêu cụ thể, hằng năm phân chia theo từng nhóm đối tượng gồm:

Nhóm hành chính sự nghiệp, tiết kiệm 18,51% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,33% điện thương phẩm toàn thành phố;

Nhóm hoạt động xây dựng, sản xuất (bao gồm công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản) tiết kiệm 1,17% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,44% điện thương phẩm toàn thành phố;

Nhóm thương mại, dịch vụ, du lịch tiết kiệm 7,48% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,99% điện thương phẩm toàn thành phố;

Nhóm ánh sáng sinh hoạt, tiêu dùng dân cư tiết kiệm 0,35% điện thương phẩm của nhóm, tiết kiệm 0,13% điện thương phẩm toàn thành phố;

Nhóm chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông, tiết kiệm 7,16% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,1% điện thương phẩm toàn thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, phường, xã, các doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể - xã hội trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trụ sở làm việc, trường học, bệnh viện...; tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông; tại các hộ gia đình; các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; doanh nghiệp sản xuất...

Chi tiết KH150 xem file đính kèm

 

150%20kh_signed.PDF


  • 20/08/2021 04:41
  • Thảo Nguyên
  • 901