Đà Nẵng: 16,63% khách hàng nộp tiền điện qua ngân hàng

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng), hiện đang quản lý hơn 271.000 khách hàng, trong đó có 252.000 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã thực hiện thanh toán lương của CBCNV qua ngân hàng, nhưng số lượng khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng đạt tỷ lệ chưa cao do nhiều người vẫn muốn thanh toán bằng tiền mặt thay cho việc chuyển khoản qua ngân hàng.

Về công tác thu tiền điện thông qua hệ thống ngân hàng, bằng hình thức chuyển khoản hoặc ủy nhiệm thu tuy đã được triển khai nhiều năm nay, nhưng chủ yếu khách hàng là cơ quan, doanh nghiệp tiêu thụ lượng điện lớn. Năm 2006, PC Đà Nẵng đã ký hợp đồng với Ngân hàng Đông Á thực hiện công tác thu tiền điện qua ngân hàng cho khách hàng là các cá nhân. Tuy số lượng chưa nhiều, nhưng cách làm này đã tạo được sự hài lòng của một bộ phận nhỏ khách hàng có nhu cầu…

Với xu thế phát triển của xã hội và thực hiện chủ trương của Nhà nước giảm bớt lượng tiền mặt lưu thông trong xã hội, năm 2009, PC Đà Nẵng đã ký kết hợp đồng thu hộ tiền điện với 13 đơn vị ngân hàng, Bưu cục và Công ty Viễn thông Quân đội Viettel. Khách hàng là cơ quan và tư nhân có thể chủ động lựa chọn cho mình các hình thức thanh toán thuận lợi, phù hợp, an toàn… Bên cạnh đó, việc phối hợp cùng các ngân hàng vận động khách hàng đăng ký thu tiền điện qua ngân hàng cũng được quan tâm, nhưng mới ở mức độ khuyến khích, nên vẫn còn có sự e ngại từ khách hàng.

Phòng giao dịch khách hàng tại Điện lực Cẩm Lệ - PC Đà Nẵng - Ảnh: Dương Anh Minh

Từ khi áp dụng hóa đơn điện tử, khách hàng nhận hóa đơn từ trang web chăm sóc khách hàng của Công ty, trong đó có ghi địa điểm các phòng giao dịch ngân hàng, bưu cục, hướng dẫn thông tin nộp hóa đơn tiền điện qua hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, các thu ngân viên, nhân viên giao tiếp khách hàng cũng đã tuyên truyền vận động khách hàng, giải thích rõ những tiện ích của các hình thức trả tiền này, từ đó số lượng khách hàng đã tăng lên đáng kể. Kết quả thu qua ngân hàng năm 2014, PC Đà Nẵng đạt 16,63% so với kế hoạch EVN CPC giao, tương ứng 512.722 hóa đơn, số tiền thu đạt 66,3%. PC Đà Nẵng là đơn vị có thành tích cao của EVN CPC về tỷ lệ thu tiền điện qua ngân hàng.

Ông Đào Xuân Thuận, Phó Giám đốc PC Đà Nẵng cho biết: Để thu tiền điện qua ngân hàng đạt được hiệu quả cao hơn, Công ty tiếp tục phối hợp với các ngân hàng triển khai thu tiền điện của CBCNV các ngân hàng đó và cơ quan, đơn vị đã trả lương qua tài khoản tại các ngân hàng; phối hợp cùng UBND quận, huyện, phường xã, thu thập thông tin về trả lương cho cán bộ hưu trí, vận động họ đăng ký trả tiền điện qua ngân hàng; làm việc với các tổ chức kinh tế doanh nghiệp tư nhân nhỏ lẻ, HTX,… còn thanh toán tiền điện bằng tiền mặt trước đây, chuyển sang chuyển khoản hoặc thu qua ngân hàng; tăng cường  quảng bá công tác thu tiền điện qua ngân hàng để khách hàng hiểu rõ hơn lợi ích của hình thức này, từ đó, phối hợp cùng ngành Điện thực hiện.

Công ty đã thực hiện việc thu thập số điện thoại, địa chỉ email của khách hàng sử dụng điện, từ đó có thể gửi thông báo tiền điện, xác nhận thanh toán tiền điện cho khách hàng nhanh chóng, kịp thời. Trong năm 2014, PC Đà Nẵng đã gửi 3,7 triệu tin nhắn và 305 ngàn email đến khách hàng. Số lượng số điện thoại đã thu thập đạt 79,62%; địa chỉ email thu nhập đạt tỷ lệ 6,09% và đang khẩn trương tiếp tục thu thập trong thời gian tới. PC Đà Nẵng đã hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử, tạo thuận lợi trong công tác dịch vụ khách hàng, giúp khách hàng chủ động sử dụng và thanh toán tiền điện hàng tháng hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
 


  • 03/05/2015 10:04
  • Theo Tạp chí Điện lực chuyên đề Quản lý và hội nhập
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét