DHD nhận Bằng khen vì thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018. Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng.

DHD là một trong những doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2018

Năm 2018, Công ty đã nộp ngân sách khoảng 703 tỷ đồng, tăng 31% so với năm trước, trong đó nộp cho tỉnh Lâm Đồng 290 tỷ đồng, tăng gần 12% so với năm trước.

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện tốt việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty. Mới đây, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) công bố danh sách 1.000 (V1000) doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018, DHD đứng thứ 96/1000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2018.

Ông Nguyễn Trọng Thoan - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Với những đóng góp quan trọng trong công tác thu ngân sách, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh thực sự trở thành người cộng sự đắc lực và tin cậy, người bạn đồng hành hỗ trợ tích cực cho cơ quan thuế. Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi, làm ăn hiệu quả, có số thuế nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước, có ảnh hưởng tích cực trong việc vận động, làm gương cho các tổ chức, cá nhân khác cùng thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế... 

Được biết, năm 2018, tổng thu ngân sách tỉnh Lâm Đồng là hơn 7.200 tỷ đồng, tăng  hơn 12% so với năm trước.


  • 01/11/2019 01:00
  • Đinh Liên
  • 6522