ĐHĐ: Siết chặt công tác phòng dịch để sản xuất an toàn

Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) thực hiện nhiều biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đảm bảo sản xuất an toàn, giữ vững các mục tiêu trọng tâm năm 2021.

Kỹ sư Công ty ĐHĐ vận hành nhà máy điện trong mùa dịch

Từ ngày 31/5/2021, toàn bộ lực lượng vận hành và 50% lực lượng sửa chữa đã được tập trung ở các khu vực riêng biệt tại Bảo Lộc, Đa Nhim, Hàm Thuận, Đa Mi nhằm đảm bảo mục tiêu phòng dịch và an toàn sản xuất.

Công ty thực hiện các biện pháp đảm bảo quy định 5K của Bộ Y tế; đồng thời tuyên truyền đến từng cán bộ công nhân viên chỉ ra khỏi các khu vực do công ty quản lý khi thực sự cần thiết.

Công ty tăng cường các biện pháp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm như: kiểm soát việc giao nhận thực phẩm tại cổng các cư xá, tránh tiếp xúc gần với đơn vị giao hàng; cấp mã QR cho cán bộ công nhân viên và gia đình ra vào cổng khu cư xá dưới sự giám sát chặt chẽ.

Bằng phần mềm giám sát ra vào cổng thông qua quét mã QR tự xây dựng, công ty theo dõi tình trạng ra vào của người lao động và gia đình, thực hiện nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời.

Từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2021, khi các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Ninh Thuận (địa bàn hoạt động của công ty) lần lượt xuất hiện các ca nhiễm COVID-19, việc phòng dịch nội bộ càng thêm siết chặt. Công ty chủ động phối hợp với các cơ quan y tế trên địa bàn xét nghiệm tầm soát và đăng ký tiêm vắc-xin cho người lao động.

Đến giữa tháng 8/2021, đã có 241/252 người lao động được tiêm vắc-xin mũi 1 và 52/252 người lao động đã được tiêm mũi 2. Hiện nay, công ty đang tiếp tục đăng ký với địa phương để tiêm đủ mũi 1 cho người lao động và nhân viên dịch vụ thuê ngoài; đồng thời tiêm mũi 2 theo nguồn vắc-xin được phân bổ về địa phương.

Nhờ kiểm soát phòng dịch tốt, cùng với tình hình thủy văn các tháng đầu năm trên các hồ thủy điện Đơn Dương và Hàm Thuận thuận lợi, tính đến ngày 16/8/2021 toàn công ty sản xuất được 1,723 tỷ kWh, tương đương 69,25% kế hoạch năm 2021.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất điện, công ty đã cung cấp 358 triệu m3 nước phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu cho tỉnh Ninh Thuận và 889 triệu m3 nước cho tỉnh Bình Thuận.